Najlepsze publiczne i niepubliczne wydziały prawa w Polsce!
Poznaj tegorocznych laureatów XV Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej
Gala odbędzie się 17 czerwca o godz. 11.00 i transmitowana będzie na stronie głównej www.gazetaprawna.pl

METODOLOGIA RANKINGU

W tym roku redakcja Dziennika Gazety Prawnej oceniając Wydziały Prawa wzięła pod uwagę następujące kategorie:

 • kadra
 • jakość i warunki kształcenia
 • wymogi stawiane studentom i jakość absolwentów
 • zdawalność na aplikacje prawnicze
W tej ostatniej kategorii szkoły wyższe podzieliliśmy na trzy grupy zgodnie z liczbą absolwentów rocznika 2020 przystępujących do egzaminów na aplikacje:
 • pierwsza grupa: uczelnie z liczbą absolwentów powyżej 100 osób - zdawalność 100 proc.,
 • druga grupa: uczelnie z liczbą absolwentów 20-90 osób - zdawalność 100 proc.,
 • trzecia grupa: uczelnie z liczbą absolwentów poniżej 14 osób - zdawalność 100 proc.
W ankiecie znalazł się nowy blok pytań na temat tego, jak uczelnia poradziła sobie z dostosowaniem do pandemii.


Oceniając kadrę, wzięliśmy pod uwagę:
 • liczbę studentów przypadających na pracownika naukowego,
 • liczbę nowo zatrudnionych pracowników od 2018 r. w stosunku do wszystkich pracowników naukowych,
 • liczbę grantów badawczych otrzymanych przez wydział lub jego pracowników w latach 2018–2021,
 • liczbę publikacji naukowych (książek) pracowników wydziału w latach 2018–2021 w stosunku do liczby pracowników,
 • liczbę publikacji naukowych (artykuły) pracowników wydziału w latach 2018–2021 w stosunku do liczby pracowników,
 • liczbę publikacji naukowych pracowników wydziału ujętych w bazie Scopus w latach 2018–2021 w stosunku do liczby pracowników,
 • liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora nauk prawnych i pomocniczych od 2018 r.,
 • liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału stopni doktora habilitowanego od 2018 r.,
 • liczbę osiągniętych przez pracowników wydziału tytułów profesora od 2018 r.,
 • udział pracowników w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych.

Badając jakość i warunki kształcenia, wzięliśmy pod uwagę:

 • możliwość nadawania stopnia doktora,
 • możliwość nadawania stopnia doktora habilitowanego,
 • liczbę książek w bibliotece przypadającą na jednego studenta prawa,
 • możliwość udostępniania książek online,
 • liczbę książek w bibliotecznym zbiorze w wersji online przypadającą na jednego studenta prawa,
 • liczbę stanowisk komputerowych z programem LEX lub równorzędnym przypadającą na 100 studentów prawa,
 • dostęp do systemów informacji prawnej z domu,
 • liczbę dostępnych lektoratów języka obcego,
 • funkcjonowanie kliniki prawa,
 • obowiązkowość kliniki prawa,
 • funkcjonowanie szkoły prawa obcego,
 • funkcjonowanie klubu absolwenta,
 • funkcjonowanie biura karier,
 • liczbę działających stowarzyszeń, samorządów, organizacji studenckich oraz kół naukowych,
 • wyróżnienia i nagrody zewnętrzne uzyskane przez wydział, jego pracowników i studentów w latach 2018–2021,
 • liczbę krajowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział w latach 2018–2021,
 • liczbę międzynarodowych konferencji stacjonarnych i online organizowanych przez wydział w latach 2019–2021,
 • liczbę prowadzonych na wydziale studiów podyplomowych,
 • liczbę umów podpisanych z wydziałami prawa w Polsce i za granicą,
 • wymogi dla kandydatów na studia (liczba przyjętych olimpijczyków).

Badając wymogi i jakość absolwentów, wzięliśmy pod uwagę:

 • liczbę obowiązkowych przedmiotów zakończonych egzaminem,
 • obowiązek zdania egzaminu z języka obcego,
 • liczbę egzaminów z języka obcego, które trzeba zdać,
 • obowiązkowe praktyki w sądach,
 • umożliwienie studentom odbycia praktyk w innych instytucjach,
 • monitorowanie losów absolwentów,
 • aktualną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • aktualną posiadaną kategorię Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych,
 • możliwość studiowania prawa w języku angielskim,
 • liczbę godzin wykładów przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa handlowego,
  • postępowania karnego,
  • postępowania cywilnego,
  • postępowania administracyjnego,
  • prawa Unii Europejskiej.
 • liczbę godzin ćwiczeń przewidzianych do przystąpienia do egzaminu z:
  • prawa cywilnego,
  • prawa karnego,
  • prawa handlowego,
  • postępowania karnego,
  • postępowania cywilnego,
  • postępowania administracyjnego,
  • prawa Unii Europejskiej.
 • udział absolwentów w naczelnych organach państwa, samorządach lub korporacjach zawodowych.

Badając dostosowanie do sytuacji epidemiologicznej, wzięliśmy pod uwagę:

 • zapewnianie wsparcia technicznego studentom,
 • zapewnienie wsparcia technicznego pracownikom,
 • zapewnienie wsparcia psychologicznego,
 • możliwość korzystania ze stworzonych przez Wydział platform do nauki zdalnej,
 • możliwość korzystania z pomocy poradni prawnych w czasie epidemii,
 • organizowanie szkoleń dla kadry naukowej z e-learningu,
 • organizowanie szkoleń dla studentów z e-learningu,
 • sposób kształcenia studentów w czasie trwania epidemii.Zobacz wyniki XIV Rankingu Wydziałów Prawa