Czy zwolnienia urzędników w administracji państwowej są konieczne?

Rząd zamierza zredukować zatrudnienie w urzędach o 10 proc. i o 8 proc. obniżyć pensje urzędników. Wzbudza to wiele kontrowersji. Poniżej publikacje GP na ten temat.

Część urzędów zwolni więcej niż 10 proc. pracowników

Kierownicy urzędów, którzy po 30 czerwca 2009 r. zwiększyli zatrudnienie, będą zmuszeni zwolnić więcej osób, niż planuje rząd. Na redukcję zatrudnienia mają czas do połowy przyszłego roku.

Pracownicy urzędów mogą uniknąć 10 proc. zwolnień

Do 1 lutego kierownik urzędu będzie musiał przedstawić premierowi raport o stanie zatrudnienia. Jeśli uzasadni w nim, że zwolnienia zaszkodzą funkcjonowaniu urzędu, pracownicy unikną redukcji.

"Zwolnienia urzędników będą bardzo kosztowne"

Rozmawiamy z profesorem JÓZEFINĄ HRYNKIEWICZ, byłym dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Kierownicy urzędów będą zwalniać w pierwszej kolejności młodych lub niewygodnych urzędników. Zwalniani też będą absolwenci KSAP i urzędnicy mianowani. W efekcie w urzędach pozostaną pracownicy bez doświadczenia i słabo wykształceni.

Sądy przywrócą urzędników państwowych do pracy

Dyrektorzy generalni nie będą przedłużać umów terminowych z urzędnikami o krótkim stażu pracy. Konkursy na wolne stanowiska w urzędach zostały przerwane, a te, które były planowane, wstrzymano. Rada Służby Cywilnej domaga się, aby urzędnicy mianowani byli ustawowo chronieni przed zwolnieniami.

"Pracę stracą głównie młodzi urzędnicy"

Rozmawiamy ze SŁAWOMIREM BRODZIŃSKIM, szefem służby cywilnej - W służbie cywilnej nie ma za dużo urzędników. Dlatego nie powinno się redukować we wszystkich urzędach zatrudnienia o 10 proc., ale jedynie ograniczać środki na płace.

Skarbowcy protestują przeciwko zwolnieniom

Pracownicy skarbowi protestują przeciwko zwolnieniom w administracji. Domagają się przerwania prac legislacyjnych i włączenia do dyskusji związków zawodowych.

Zwolnienia w skarbówce nie powinny obejmować działów kontroli

Urzędnicy skarbowi obawiają się, że zwolnienia w administracji dotkną głównie pracowników kontroli. Zdaniem ekspertów redukcje mają sens, ale nie wśród inspektorów skarbowych.

Zwolnienia w urzędach: nie chcą ich nawet członkowie rządu

Rządowy projekt zwolnień 10 proc. urzędników może trafić do kosza. Zastrzeżenia do niego mają związki zawodowe, organizacje pracodawców, a nawet członkowie rządu.

Rząd: zwolnienia w urzędach nie ominą kobiet w ciąży

Kobiety pracujące w urzędach państwowych, które po 1 stycznia 2010 r. zajdą w ciążę, nie będą chronione przed zwolnieniem. W podobnej sytuacji będą pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego czy wychowawczego.

O zwolnieniach w urzędzie zadecyduje audyt

O tym, ilu pracowników straci pracę w urzędzie, zdecyduje audyt. Jeśli przesądzi, że urzędnicy mają zbyt mało pracy, dopiero wtedy będą zwalniani.

Rząd zaoszczędzi na pensjach urzędników 3 mln zł

Od 1 stycznia mają obowiązywać nowe zasady wynagradzania urzędników służby cywilnej. Na zmianie przepisów stracą najlepiej zarabiający pracownicy.

Rząd wycofuje się z ustawowego zwalniania urzędników

Kancelaria Premiera nie przedstawiła kolejnego projektu ustawy o racjonalizacji zatrudnienia. Zwolnienia ustawowe mają być zastąpione grupowymi.