Anna Zalewska zostaje na stanowisku. Wniosek o wotum nieufności odrzucony

Warszawa. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Opozycja zarzuciła jej, że wprowadzając reformę edukacji doprowadziła między innymi do przepełnienia szkół i przeciążenia uczniów niemożliwym do zrealizowania materiałem. Za przyjęciem wniosku o wotum nieufności zagłosowało 166 posłów, 226 było przeciw, a 15 wstrzymało się od głosu.