Zaapelowała zarazem o przyśpieszenie procesu ratyfikacji decyzji dotyczących zasobów własnych w państwach UE.

"Jak najszybsza ratyfikacja decyzji w sprawie zasobów własnych leży w interesie państw członkowskich. (...) Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to kwestia czasu, że dojdziemy do kresu możliwości. Dlatego NextGen jest potrzebny i konieczny i leży w interesie państw członkowskich przyspieszenie tego procesu" - mówiła von der Leyen niedługo po tym, gdy przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i Antonio Costa, premier Portugalii, która w tym półroczu sprawuje prezydencję w Radzie UE, uroczyście podpisali Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi funduszu Next Generation EU, aby sfinansować odbudowę gospodarczą, UE zaciągnie pożyczki na rynkach finansowych, na warunkach korzystniejszych od tych, które mogłoby uzyskać wiele spośród państw członkowskich działając samodzielnie. Następnie Komisja dokona redystrybucji tych środków. Aby Komisja mogła rozpocząć zaciąganie pożyczek, konieczna jest ratyfikacja nowej decyzji w sprawie zasobów własnych przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.

"Do połowy roku powinniśmy być w stanie wypłacić pierwsze fundusze" - poinformowała szefowa KE.

Parlament Europejski zatwierdził w środę Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który ma pomóc państwom Unii radzić sobie ze skutkami pandemii Covid-19. Pula środków, to ponad 670 mld euro.

RRF, to główny element Next Generation EU – programu, którego celem jest wsparcie odbudowy gospodarek państw członkowskich UE po pandemii koronawirusa. Pula środków RRF wynosi 672,5 mld euro. Mają one być przeznaczone na wsparcie inwestycji, reform publicznych, transformacji ekologicznej i cyfrowej, przygotowania się na wypadek sytuacji kryzysowych oraz działań na rzecz dzieci i młodzieży.

Pieniądze z RRF - dostępne w postaci dotacji i pożyczek - można też przeznaczać na pokrewne projekty, których realizacja rozpoczęła się 1 lutego 2020 r. lub później. Środki będą dostępne przez trzy lata.

Do finansowania kwalifikują się krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, które dotyczą najważniejszych dziedzin polityki UE, tj. zielonej transformacji (z uwzględnieniem bioróżnorodności), transformacji cyfrowej, spójności gospodarczej i konkurencyjności, a także spójności społecznej i terytorialnej. Finansowanie można także otrzymać na realizację projektów, które dotyczą instytucjonalnej reakcji na kryzys i zapewniają wsparcie w przygotowaniu się do niego, oraz projektów dotyczących polityki względem dzieci i młodzieży, w tym kształcenia i umiejętności.

W każdym planie krajowym co najmniej 37 proc. budżetu ma być przeznaczone na klimat, a co najmniej 20 proc. – na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne i nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.