Najnowsze

21 listopada 2018 r.

Sędziowie chcą wyłączenia większości składu KRS z oceny kandydatów na stanowisko w słupskim SO21 listopada 2018 r.

Ośmiu z 14 sędziów ubiegających się o wolne stanowisko w Sądzie Okręgowym w Słupsku złożyło wnioski do KRS o wyłączenie większości składu Rady z oceny kandydatur. Rada ma dokonać tej oceny podczas posiedzenia trwającego do 23 listopada. Wnioskodawcy mają obawy, co do bezstronności członków KRS.