Artykuły na temat: "zamówienia publiczne" , "partnerstwo publiczno-prywatne"

3 sierpnia 2010 r.

"Najpierw przetarg, dopiero potem umowa spółki"

20 stycznia 2010 r.

Jak budować mieszkania i parkingi komunalne przy współpracy z partnerami prywatnymi