Złote Paragrafy otrzymali: Waldemar Żurek - najlepszy sędzia, Andrzej Seremet - najlepszy prokurator, Maciej Gutowski - najlepszy adwokat, Tomasz Siemiątkowski - najlepszy radca prawny oraz Maria Ślązak - nagroda za działanie na rzecz prawa i gospodarki.

Nagroda Bona Lex powędrowała do twórców ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.

Przyznano też dwie nagrody specjalne dla prof. Piotra Hofmańskiego, sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego i dla sędziego Michała Jankowskiego.

Wyboru zwycięzców w poszczególnych kategoriach dokonała Kapituła nagrody w składzie
(w kolejności alfabetycznej):
1. Krzysztof Bień, redaktor naczelny serwisu Obserwatorfinansowy.pl
2. Prof. Małgorzata Gersdorf, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
3. Aleksander Proksa, Dyrektor Departamentu Prawnego Narodowego Banku Polskiego
4. Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych
5. Jadwiga Sztabińska, Przewodnicząca Kapituły konkursu, redaktor naczelna "Dziennika Gazety Prawnej"
6. Stanisław Zabłocki, Przewodniczący Wydziału I Izby Karnej Sądu Najwyższego
7. Dariusz Zawistowski, Przewodniczący Karjowej Rady Sądownictwa
8. Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej