Treści publikowane w tygodniku mają stanowić unikalne materiały (raporty, analizy, opinie), podejmujące tematykę finansową, inwestycyjną i kapitałową. Wszystkie będą dostępne w serwisie online www.forsal.pl.
Papierowy „www.Forsal.pl” poprowadzi Łukasz Wilkowicz, a za serwis www.forsal.pl nadal odpowiada Szymon Ostrowski.