• Czytelnik DGP jest lojalny, przywiązany do brandu.30% czytelników DGP sięga po gazetę „prawie codziennie”. W tej kategorii wskazanie jest wyższe, niż w przypadku innych ogólnopolskich dzienników (GW 27%, Rz 25%).
• Prawie połowa czytelników (47%) poszukuje informacji gospodarczych i finansowych, co jest wskazaniem wyższym, niż w przypadku GW (41%)
i Rz (44%).
• Czytelnik DGP jest osobą zwracającą uwagę na zdrowie, kondycję
i aktywność fizyczną. 42% czytelników ćwiczy co najmniej jeden raz
w tygodniu.
• Osoba sięgająca po DGP jest żądna aktualnej wiedzy. Jako „typ badawczy” określa się 32% czytelników, co jest wskazaniem o 5-6% wyższym, niż w przypadku dwóch pozostałych porównywanych gazet (GW i Rz).
• Jest to jednocześnie osoba ambitna, dbająca o karierę, aż 37 % czytelników DGP identyfikuje siebie jako „lidera opinii”, mającego wpływ na innych, podczas gdy w taki sposób określa się 32% czytelników GW i 30 % czytelników Rz.