W grudniu zakończony został etap przyjmowania zgłoszeń i weryfikacji. Do konkursu nadesłanych zostało 57 zgłoszeń z uczelni i 36 zgłoszeń z instytutów badawczych. Do konkursu dopuszczone zostały 54 wynalazki zgłoszone przez 17 uczelni oraz 26 wynalazków zgłoszonych przez 13 instytutów badawczych.

Wynalazki dopuszczone do konkursu oceniła komisja weryfikacyjna składająca się z przedstawicieli partnerów merytorycznych projektu: PAN, NCBiR, UP RP i CN Kopernik. Na podstawie ocen komisji, redakcja Dziennika Gazety Prawnej wybierze ok. 40 wynalazków, które będzie przedstawiać na swoich łamach w piątkowym magazynowym wydaniu. Cykl redakcyjny drugiej edycji projektu „Eureka! DGP” rozpocznie się w styczniu 2015 r.

Fundatorem nagrody dla zwycięskiego zespołu jest Polpharma – Mecenas Polskiej Nauki.