Rozpoczynamy cykl artykułów, które mają wyjaśniać naszym czytelnikom polityczno-gospodarczą rzeczywistość. A także podpowiadać politykom i rządzącym, gdzie jest Polska i jej prawdziwe problemy.

16 artykułów, które ukażą się w kolejnych dniach na łamach „DGP”, ma odpowiedzieć na dwa zasadnicze pytania: gdzie znajdujemy się w naszym rozwoju i co zrobić, aby przebiegał on sprawniej i mniej boleśnie dla obywateli.

Rzeczy do naprawienia jest wiele. Każda z 16 wyselekcjonowanych - przy wsparciu wybitnych ekspertów z powołanej przez nas Rady Monitorującej - przez nas dziedzin wymaga nie tylko krytycznej diagnozy, ale też zmian. Każda wymaga odwagi do ich podjęcia. Nie jesteśmy jednak, jak wierzymy, skazani na chocholi taniec.

Oto 16 kwestii, które mają fundamentalny wpływ na sprawność działania polskiego państwa. Do końca maja będziemy je dla was monitorować

1. Stan finansów publicznych

redukcja deficytu, zapanowanie nad narastaniem długu publicznego i rosnącymi kosztami jego obsługi, odsztywnienie wydatków budżetu, w perspektywie zrównoważony budżet, spójna definicja długu, ujawnienie długu emerytalnego.

Analiza DGP: Rząd nie uniknie wzrostu podatków
Opinia eksperta: Ryszard Petru: Główny problem naszej gospodarki to dług publiczny
Jakie pomysły na reformę finansów publicznych mają partie polityczne

2. Reforma systemów emerytalnych

likwidacja przywilejów, dokończenie reformy, konkurencja, wiek emerytalny.

Analiza DGP: Emerytury rozsadzają budżet
Opinia eksperta: Agnieszka Chłoń-Domińczak: odrębne systeme emerytalne są niesprawiedliwe
Opinia eksperta: Wiktor Wojciechowski: systemy emerytalne to bomby
Opinia eksperta: Krzysztof Rybiński: trwa chocholi taniec polityków wokół systemu emerytalnego

3. Wykorzystanie środków unijnych

szansa rozwojowa, co zrobić, żeby je efektywnie spożytkować (marnotrawstwo, wydatki nierozwojowe), jakie stanowisko Polski na perspektywę 2014 – 2020 w kontekście wizji UE 2020.

Analiza DGP: Rząd musi zawalczyć o kolejną pulę unijnych pieniędzy
Opinia eksperta: Prof. Elżbieta Mączyńska: fundusze unijne nie są efektywnie wykorzystywane

4. Reforma systemu ochrony zdrowia

jak sprawić, aby sektor się nie zadłużał, zwiększyć satysfakcję obywateli z opieki zdrowotnej, przygotować się na proces starzenia Polaków, wykorzystać starzenie się Europy i rosnący w Europie popyt na usługi zdrowotne do wzrostu eksportu polskich usług ochrony zdrowia i opieki nad seniorami.

Analiza DGP: Służba zdrowia do leczenia
Opinia eksperta: Prof. Krzysztof Rybiński: usunąć patologiczne bodźce finansowe z systemu

5. Prywatyzacja

jakie tempo, ile powinno pozostać w rękach państwa, czy są i powinny być sektory strategiczne.

Analiza DGP: Program prywatyzacji do rewizji
Opinia eksperta: Wiktor Wojciechowski: Przyspieszenie prywatyzacji powinno być jednym z priorytetów obecnego rządu

6. Ułatwienia dla przedsiębiorców

odbiurokratyzowanie, mniej sankcji, sprawniejsze i klarowniejsze procedury, mniejsza korupcja, awans Polski w rankingach jakości otoczenia regulacyjnego biznesu (np. Doing Business, Banku Światowego). Według OECD Polska jest najbardziej przeregulowaną gospodarką spośród krajów OECD – jak to zmienić.

Analiza DGP: Więcej barier prawnych, mniej wolności gospodarczej
Opinia ekspertów: Robert Gwiazdowski, Ireneusz Jabłoński i Maciej Grelowski o barierach prawnych dla polskich przedsiębiorców

7. Aktywizacja zawodowa Polaków

dobrostan bierze się z pracy, a w Polsce pracuje mało osób – co zrobić, żeby było inaczej, jak zwiększyć aktywność zawodową – zwłaszcza kobiet i seniorów.

Analiza DGP: Aż 40 proc. Polaków nie pracuje
Opinia eksperta: Wiktor Wojciechowski: rozdęte wydatki socjalne

8. Bezpieczeństwo energetyczne

jak je zapewnić, jakie inwestycje wieloletnie, planowanie strategiczne, ile na to wydać. Jakie działania ograniczające popyt na energię.

Analiza DGP: Za bezpieczeństwo energetyczne zapłacimy wyższymi rachunkami
Opinia eksperta: Maciej Drelowski: Trzeba przeformatować strategię energetyczną Polski

9. Wejście do strefy euro

czy to robić, kiedy, czy się spieszyć.

Analiza DGP: Trzeba zahamować wzrost długu publicznego
Opinia eksperta: Ryszard Petru: Europejski pieniądz jest na zakręcie i mamy prawo zadawać sobie pytanie, co z tego wyniknie

10. Gospodarka oparta na wiedzy

poprawa jakości kształcenia (wszystkie poziomy), dopasowanie do potrzeb gospodarki, life-long learning.

Analiza DGP: Wiedza napędza gospodarkę
Opinia eksperta: Wiktor Wojciechowski: Mniej emerytur, więcej nauki

11. Reforma wymiaru sprawiedliwości

Doing Business (ponad 800 dni egzekucja należności w sądzie), tak samo z prawem pracy, poczucie niemocy.

Analiza DGP: Sędziowie powinni sprawnie orzekać, a nie administrować
Opinia eksperta: Ireneusz Jabłoński: zawód sędziego powinien być ukoronowaniem kariery prawniczej
Opinia eksperta: Wiktor Wojciechowski: niska jakość prawa i nieefektywne procedury

12. Zwiększenie wydajności administracji publicznej

państwo przynajmniej niewrogie obywatelom, sprawne procedury dla osób prywatnych i prawnych. Stworzenie pozytywnych bodźców, żeby urzędnikom opłacało się usprawniać funkcjonowanie administracji (reformy drugiej generacji).

Analiza DGP: Niesprawne urzędy hamują wzrost
Opinia eksperta: Prof. Krzysztof Rybiński: Polska to najbardziej przeregulowany kraj OECD

13. Rozwój infrastruktury, wdrażanie programu Polski cyfrowej

kluczowe zagadnienia dla mobilności na rynku pracy, edukacji, zagranicznych inwestycji.

Analiza DGP: Konieczny jest szybszy rozwój dróg i internetu
Opinia eksperta: Wiktor Wojciechowski: Budujmy autostrady i światłowody

14. Wyzwania demograficzne

dzietność kluczowa dla rozwoju i pozycji Polski w UE i na świecie, ostatni moment na działanie, państwo stoi plecami do rodziny – czy warto inwestować.

Analiza DGP: Wyludniamy się. Tracimy siłę w UE
Opinia eksperta: Agnieszka Chłoń-Domińczak: Polacy chcą mieć liczniejsze rodziny

15. Uwolnienie rynku energii, gazu, lotniczego i pocztowego

kiedy dobry moment, jak chronić konsumenta, jak wprowadzić konkurencję.

Analiza DGP: Rynkowe zasady przegrywają z reliktami poprzedniej epoki
Opinia eksperta: Krasnodębska-Tomkiel: klienci czekają na lepszą jakość i niższe ceny

16. Wydajny system pomocy

powrót do zasady pomocniczości, likwidacja rozdawnictwa, zapobieganie patologiom i pułapce bezradności jako sposób redukcji kosztów.

Analiza DGP: Praca zamiast socjalnej kroplówki
Opinia eksperta: Stanisława Golinowska: Ratujmy dzieci, jeśli nie można już pomóc ich rodzicom

 Krzysztof Rybiński

Profesor SGH, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2004 - 2008. Kierował też m.in. zespołem strategii ekonomicznej Ernst & Young. Był konsultantem Banku Światowego oraz głównym ekonomistą banków ING, BZ WBK oraz w BPH. Ukończył te studia na Wydziale Matematyki i Informatyki oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest doktorem nauk ekonomicznych, habilitację uzyskał na SGH.

 Robert Gwiazdowski

Doradca ekonomiczno-podatkowy, prezydent Centrum im. Adama Smitha. Między 2006 a 2007 przewodniczył radzie nadzorczej ZUS jako przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, gdzie w 1984 ukończył studia z wyróżnieniem i jednym z najlepszych wyników w historii wydziału. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Znany z komentarzy na tematy społeczno-gospodarcze w mediach.

 Ireneusz Jabłoński

Członek zarządu i ekspert Centrum im. Adama Smitha w zakresie ekonomii. Pełnił funkcję prezesa PBG Leasing, PKO Leasing Kredyt Tease, dyrektora w BRE Banku oraz wiceprezesa Banku Często- chowa i Banku Pocztowego. Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Ukończył również studium w INSEAD Fontainebleau (Francja, 2000) w zakresie zarządzania strategicznego w bankowości oraz był stypendystą na University of Wisconsin Milwaukee (USA, 1999).

 Elżbieta Mączyńska-Ziemacka

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, pracownik naukowo-badawczy w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1994 – 2005 była sekretarzem naukowym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Jest doktorem habilitowanym, profesorem nadzwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej. Autorka i redaktor ok. 150 publikacji. Członek Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty” i „Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie”.

 Maciej Grelowski

Przewodniczący rady głównej Business Centre Club. W latach 2005 – 2006 prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów. Był również prezesem Orbisu. Wykładowca wyższych uczelni, zdobywał też doświadczenie jako doradca ds. korporacyjnych. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej: OFE Kredyt Bank – w latach 2001 – 2004, Softbank S.A. – w latach 2004 – 2005, Opoczno SA – w latach 2006-2007. Do lutego 2007 roku był doradcą zarządu w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.

 Wiktor Wojciechowski

Członek zarządu i dyrektor działu analitycznego Forum Obywatelskiego Rozwoju, ekspert z zakresu ekonomii pracy. Był również członkiem Rady Edukacji Ekonomicznej NBP. W latach 2004 – 2008 kierował zespołem ds. badań rynku pracy Narodowego Banku Polskiego. Jest doktorem nauk ekonomicznych w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. Współautor raportu o konsekwencjach zablokowania prywatyzacji pod rządami PiS.

 Ryszard Petru

Główny ekonomista i dyrektor ds. strategii i nadzoru właścicielskiego BRE Banku. Odpowiada tam za relacje inwestorskie. Do 2008 roku zajmował stanowisko głównego ekonomisty Banku BPH. W latach 2001 – 2004 pracował jako ekonomista ds. Polski i Węgier w Banku Światowym. Był również doradcą Leszka Balcerowicza, wiceprezesa Rady Ministrów i ministra finansów. Zajmował się reformą emerytalną i finansów publicznych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.

 Agnieszka Chłoń-Domińczak

Urzędnik państwowy. Pełniła funkcję dyrektora departamentu i podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Była również współpracownikiem Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz konsultantem OECD i Banku Światowego. W latach 1997 – 1999 pracowała jako analityk i wicedyrektor w biurze pełnomocnika rządu ds. reformy systemów zabezpieczenia społecznego. Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej.

 Stanisława Golinowska

Współzałożycielka Fundacji CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych) oraz ekspert z zakresu polityki społecznej i reform społecznych. Jest członkiem zarządu Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN oraz członkiem Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy kolejnych rządach RP. Jest profesorem nauk ekonomicznych, profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński.