GRATULACJE

Szanowny Panie Prezesie!
Szanowni Pracownicy i Współpracownicy Grupy INFOR PL!
Panie i Panowie!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej gali obchodów trzydziestolecia Grupy INFOR PL. Pracownikom skupionych w niej firm pragnę przekazać jubileuszowe gratulacje oraz życzenia wielu nowych sukcesów. Składam Państwu wyrazy uznania za wytrwałość i kreatywność, z jaką od lat angażują się Państwo w rozwój polskiej branży wydawniczej oraz pluralistycznej przestrzeni medialnej.
Podręczniki, poradniki, opracowania informacyjne i szkoleniowe dla przedsiębiorców, menedżerów, prawników, ekonomistów, księgowych oraz specjalistów w dziedzinach pokrewnych – a także ekspansja w Internecie i na rynku prasy ogólnotematycznej – to dziś najbardziej znane wyróżniki Grupy INFOR PL. Działając w oparciu o długoletnie doświadczenia, INFOR zyskał renomę polskiej firmy, która odniosła sukces pomagając innym polskim firmom, ich właścicielom oraz tysiącom pracowników.
Wyrażam nadzieję, iż właśnie to przekonanie – że rynkowa rywalizacja może i powinna iść w parze z troską o dobro wspólne, że biznes nowoczesny to biznes odpowiedzialny – będzie stale towarzyszyć wszystkim uczestnikom życia gospodarczego w Polsce.
Raz jeszcze gratulując pięknego jubileuszu, życzę Państwu udanego wieczoru.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Duda


Dzięki ciężkiej pracy, doskonałemu wyczuciu potrzeb odbiorców i świetnym umiejętnościom zarządczym Prezesa Pieńkowskiego oraz jego współpracowników, Grupa INFOR PL jest dziś miarodajnym źródłem informacji i opinii dla dziesiątków tysięcy polskich przedsiębiorców i specjalistów codziennie sięgających do Dziennika Gazety Prawnej oraz pozostałych tytułów Grupy czy też użytkowników portali internetowych. Profesjonalna marka, którą wieloletnim wysiłkiem udało się Państwu wyrobić, to rzeczywiście wielki powód do dumy.

czytaj więcej

Mateusz Morawiecki
Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju i Finansów


Jestem przekonany, że patrząc na minione dekady, musi być Pan dumny ze stworzenia trwałej, niezwykle praktycznej i dynamicznie zmieniającej sie platformy służącej fachową wiedzą z szerokich dziedzin prawa, przedsiębiorczości i zarządzania. INFOR stał się dla wielu użytkowników niezbędnym narzędziem w poruszaniu się po ulegających zmianie realiach prawa podatkowego, księgowości, czy kwestiach związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Ludzie cenią waszą solidność, kompetencje, mają do Was zaufanie - to z pewnością największy owoc trzydziestoletniej pracy na rzecz polskiej przedsiębiorczości i kultury prawnej.

czytaj więcej

Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Dziekuję za współpracę przy wyjaśnianiu i popularyzowaniu działań, prowadzonych przez resort rodziny. Fachowe omówienia i komentarze do ustaw, poradniki czy informatory, znacznie ułatwiają Polakom korzystanie na przykład z Programu "Rodzina 500 plus" lub przygotowują do dokonania właściwego wyboru, związanego z obniżeniem wieku emerytalnego.
Wysokie kwalifikacje ekspertów, publicystów i dziennikarzy, zatrudnionych w należących do INFORu mediach, pozwalają na bezpieczne poruszanie się w niełatwym obszarze legislacyjnym. Ułatwiają zrozumienie świata, w którym żyjemy.

czytaj więcej

Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


W imieniu swoim, zarządu i całego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składam serdeczne gratulacje z okazji 30-lecia powołania do życia Grupy INFOR PL. Od lat z wielkim zainteresowaniem śledzę działalność wydawnictwa INFOR PL i sztandarowej Państwa marki – Dziennika Gazety Prawnej. Państwa działalność wydawnicza i prasowa jest tym bardziej istotna, że przybliża czytelnikom skomplikowaną materię prawną, tłumacząc ją w sposób szeroki, ale jednocześnie niezwykle zrozumiały.

czytaj więcej

Gertruda Uścińska
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Proszę o przyjęcie moich serdecznych życzeń i gratulacji dla całego Zespołu Grupy INFOR PL z okazji doniosłego Jubileuszu 30-lecia działalności na polskim rynku wydawniczym. Działalność kierowanej przez Pana Prezesa firmy stanowi niezwykle chlubną kartę w historii polskich mediów prezentujących tematykę gospodarczą i społeczną. Jestem przekonana, że dzięki najwyższemu profesjonalizmowi reprezentowanemu przez Grupę INFOR PL wydawnictwo będzie w dalszym ciągu umacniać swoją pozycję niekwestionowanego lidera prasy fachowej, odpowiadając tym samym na potrzeby wszystkich środowisk zainteresowanych rozwojem polskiej gospodarki.

czytaj więcej

Alicja Adamczak
Prezes Urzędu Patentowego RP


W imieniu samorządu radców prawnych oraz swoim gratuluję Państwu 30-lecia istnienia wydawnictwa INFOR. Od wielu lat jestem dumny z możliwości współpracy z Wydawnictwem INFOR. Samorząd radcowski ceni dogłębność analiz, wysoki poziom poszczególnych poradników i książek, a przede wszystkim rzetelność dziennikarską. W swoim imieniu chciałbym podziękować redaktorom Dziennika Gazety Prawnej, których artykuły i felietony czytam za każdym razem z wielkim zainteresowaniem. Z okazji 30-lecia Wydawnictwa INFOR chciałbym podziękować za ich rzetelną pracę.

czytaj więcej

Maciej Bobrowicz
Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych


W imieniu Krajowej Rady Doradców Podatkowych, swoim własnym oraz całego samorządu zawodowego doradców podatkowych serdecznie gratuluję Państwu pięknego jubileuszu XXX-lecia istnienia Waszej firmy.(…)
Dziękując za dotychczasową współpracę, łączę serdeczne pozdrowienia i życzenia realizacji wszelkich zamierzeń i planów oraz pomyślności tak w życiu osobistym, jak i w życiu zawodowym.

czytaj więcej

prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych


Przywiązanie do dziennikarskiej etyki, dbałość o rzetelność przekazywanych informacji, a także liczne ciekawe inicjatywy wydawnicze i projekty specjalne sprawiają, że Grupa INFOR PL zajmuje wyjątkowe miejsce na polskim rynku. Doskonale też poradzili sobie Państwo z technologicznymi i biznesowymi wyzwaniami, jakie stanęły w ostatnich latach przed branżą medialną.

czytaj więcej

Krzysztof Burnos
Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów


Z okazji 30-lecia istnienia wydawnictw INFOR gratuluję Państwu znakomitych osiągnięć, na które przez ostatnie trzy dekady wytrwale pracowała rzesza wspaniałych osób. Życzę wszystkim jego pracownikom kolejnych pomyślnych lat i sukcesów na rynku wydawniczym.

czytaj więcej

Jacek Trela
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej


Z okazji 30-lecia firmy INFOR pragnę w imieniu Zarządu Izby Wydawców Prasy złożyć Panu Prezesowi i całemu Zespołowi wydawniczemu i redakcyjnemu INFOR-u – najserdeczniejsze gratulacje i podziękowania za Wasz wkład w najnowszą historię polskiego rynku prasowego, a także polskiej przedsiębiorczości w ogóle.

czytaj więcej

Wiesław Podkański
Prezes Izby Wydawców Prasy


Z tej okazji pragniemy wyrazić nasze uznanie dla wszystkich pracowników INFOR PL S.A. za wybitny wkład w rozwój polskiego rynku wydawnictw specjalistycznych. Państwa publikacje wspierały proces polskiej transformacji gospodarczej i bez wątpienia miały znaczący wpływ na szeroko pojętą edukację społeczną. Przez lata działalności wykształciliście Państwo imponujące grono dziennikarzy - ekspertów, a swoim czytelnikom wielokrotnie służyliście rzetelną i głęboką wiedzą na temat procesów gospodarczych.

czytaj więcej

Grzegorz Fibakiewicz
Prezes Zarządu Kolportera


Składam na Pana ręce serdeczne gratulacje z okazji 30-lecia działalności grupy INFOR. Jestem pełen uznania dla Państwa dotychczasowych osiągnięć. INFOR to czołowa polska grupa wydawnicza. Mają Państwo istotny wpływ na rozwój polskich mediów, dziennikarstwa i wolności słowa.

czytaj więcej

Cezary Stypułkowski
Prezes Zarządu mBank S.A.


W tym szczególnym dniu Jubileuszu 30-lecia istnienia Firmy INFOR PL S.A. składamy na ręce Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Pieńkowskiego serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za trud wniesiony w powstanie Firmy oraz nieprzerwane istnienie na rynku. Dziękując za dotychczasową współpracę, życzymy kolejnych wspaniałych rocznic i wspólnych sukcesów w przyszłości.

czytaj więcej

Halina Choroś
Prezes Zarządu Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Łomiankach


Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania dla INFOR PL S.A. z okazji 30-lecia działalności. Z okazji tego wspaniałego jubileuszu pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową, owocną współpracę oraz życzyć dalszych sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów.

czytaj więcej

Izabela Albrychiewicz
Prezes Zarządu MEC Sp. z o.o.


Państwa intensywna działalność zaowocowała ugruntowaną pozycją lidera na rynku i marką, oznaczającą rzetelność i jakość. Tak jak wielu innych praktyków prawa w Polsce, korzystamy w swojej pracy z Państwa publikacji, wiedząc, że nie zawiedziemy się na Państwu jako źródłu rzetelnych informacji. Artykuły publikowane w „Dzienniku Gazeta Prawna" i innych Państwa wydawnictwach regularnie goszczą w naszej codziennej prasówce, podnosząc jakość naszej pracy.

czytaj więcej

Barbara Pióro
Prezes Zarządu Global Information Security Sp. z o.o.


Z okazji obchodzonego jubileuszu 30-lecia działalności Grupy Infor PL proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje oraz słowa uznania dla długoletniej działalności firmy w branży wydawniczej. Życzymy Panu dalszego rozwoju firmy oraz wielu sukcesów.

czytaj więcej

Dariusz Świątański
Prezes Zarządu UPM-Kymmene Sp. z o.o.


Z ogromną przyjemnością pragnę pogratulować Panu Prezesowi 30-lecia działalności grupy INFOR. Zasługi Pana wydawnictwa na polu budowania niezależnego i eksperckiego pisma dostarczającego rzetelnych informacji o tematyce prawno-gospodarczej, są niepodważalne

czytaj więcej

Andrzej Malinowski
Prezydnet Pracowdawcy Rzeczpospolitej Polskiej


© 2017 INFOR BIZNES