Patronaty , strona 6 - Patronaty

Raportowanie społeczne trendem przyszłości

Poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji czy zarządzanie różnorodnością na różnych poziomach zarządzania i nadzoru – o te kwestie pytają zagraniczni inwestorzy, by oszacować długoterminową rentowność firm i ich przygotowanie do podejmowania przyszłych wyzwań i kryzysów. Niewielu polskich przedsiębiorców raportuje takie informacje, tymczasem już wkrótce dla części firm będą one obowiązkowe. Tak określiła to dyrektywa Rady Unii Europejskiej przyjęta 29 września 2014 roku.

 czytaj więcej »

„OPODATKOWANIE DOTACJI UNIJNYCH”

Seminarium 5 grudnia 2014 r. 10.00-14.00 Uniwersytet Warszawski

 czytaj więcej »

Forum Dobrego Designu

Forum Dobrego Designu– program spotkania

 czytaj więcej »

Centrum Konferencyjne Muranów w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie

Forum Dobrego Designu – już 10 grudnia wyjątkowe spotkanie z największymi twórcami i znawcami wzornictwa w Polsce

 czytaj więcej »

X Konferencja Nafta/Chemia

10 grudnia 2014 r. Warszawa, hotel Sheraton, B. Prusa 2

 czytaj więcej »

Konferencja Górnictwo 2014

19 listopada 2014 r. Katowice, Biuro Centrum, Mickiewicza 29

 czytaj więcej »

TRANS POLAND 2014 – TARGI ROSNĄ W SIŁĘ!

W  Warszawie rozpoczną się kolejne już Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki Trans Poland. Sukces poprzedniej edycji postawił wysoko poprzeczkę, dlatego w tym roku prace nad targami i programem towarzyszącym są jeszcze intensywniejsze niż w roku ubiegłym.

 czytaj więcej »

K O M U N I K A T

Uprzejmie informuję, że w niedzielę 19 października br. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród im. Grzegorza Palki, nadawanych przez Ligę Krajową.

 czytaj więcej »

Nowoczesne sposoby wspierania przedsiębiorczości - teraz na wyciągnięcie ręki

Dla nowopowstających podmiotów istotne znaczenie ma przede wszystkim finansowanie działalności i utrzymanie płynności. Podmioty już obecne na rynku natomiast oczekują innowacji w zakresie optymalizacji kosztów i przyspieszania procesów zachodzących w firmie. W obu przypadkach warto znać różne możliwości, aby lepiej dopasowywać je do charakterystyki prowadzonej działalności. Istnieje wiele sposobów na pozyskanie środków na działalność biznesową. Każda z form wsparcia ma swoje wady i zalety, dlatego warto rozejrzeć się za nowymi rozwiązaniami, które pozwolą długofalowo planować koszty, a z których będzie można korzystać bez dodatkowych inwestycji – wśród nich, dostępne już wkrótce innowacyjne Narzędzie pomiaru wartości Kapitału Ludzkiego (NKL).

 czytaj więcej »

Praktycy biznesu dyskutują o NKL

Polscy przedsiębiorcy zaczynają doceniać znaczenie narzędzi, które mają im pomóc w ocenie jakości kapitału ludzkiego. W czasie wydarzeń kierowanych do sektora MŚP oraz branży HR, pytają o dostępność oraz funkcjonalność takich narzędzi, a także interesują się możliwościami integracji nowych systemów z tymi już istniejącymi w ich firmach. Dużą zmianą w podejściu przedsiębiorców do tematu wartości kadr jest zadeklarowana gotowość wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Jednym z narzędzi budzących zainteresowanie przedsiębiorców jest przygotowywane przez PARP i SGH innowacyjne Narzędzie pomiaru wartości Kapitału Ludzkiego (NKL), które ma być odpowiedzią na potrzeby polskich przedsiębiorców w zakresie gromadzenia i analizowania danych na temat stanu kadr.

 czytaj więcej »

VII OGÓLNOPOLSKIE FORUM INSTYTUCJI RYNKU PRACY

„Efektywność działań IRP a nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nowy model organizacyjny i zmiany w funkcjonowaniu UP. Modele współpracy Urzędów Pracy, Agencji Zatrudnienia, Ośrodków Pomocy Społecznej, OHP i Organizacji Pozarządowych”

 czytaj więcej »

Firmy chcą znać wartość swojego kapitału ludzkiego

Pierwsze wyniki testowego wdrożenia Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL) wykazały, że przedsiębiorcy chcą wiedzieć, jak można wykorzystać gromadzone dane o zasobach ludzkich dla podniesienia konkurencyjności swojej firmy. Etap testowania pomógł uświadomić pracownikom przedsiębiorstw, że kapitał ludzki nie jest zbędnym kosztem ale długofalową i przemyślaną inwestycją. Testy NKL w firmach mają na celu zebranie opinii praktyków na temat jakości i efektywności tego innowacyjnego narzędzia. Kolejny etap, to opracowanie NKL w finalnym kształcie na podstawie wniosków z testowania, oraz ze spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw.

 czytaj więcej »

Konferencja "Wyrok Sądu Arbitrażowego"

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji „Wyrok Sądu Arbitrażowego", poświęconej problematyce orzeczeń Sądu Arbitrażowego, ich treści, formy, a także związania wyrokiem i jego wpływem na sytuację osób trzecich. Konferencja organizowana jest przy wsparciu kancelarii prawnej CMS Cameron MCKenna.

 czytaj więcej »