25 maja 2017 Konferencja „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”

25 maja 2017 r. o godz. 9.00 rozpoczyna się dwudniowa konferencja pn.: „Informacja na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby – perspektywy”, która odbędzie się na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk Ekonomicznych, Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN”, Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów i Fundację „MERCATUS ET CIVIS”.

Dla niezakłóconego, stabilnego i prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego jako takiego, jak i dla budowy zaufania do niego samego, funkcjonujących na nim instytucji świadczących usługi finansowe na rzecz klientów, ale także do organów i instytucji wspierających i zapewniających ochronę klientom, ogromne znaczenie ma prawdziwa, rzetelna i przejrzysta informacja. Problematyka ta zostanie zatem przedstawiona z różnych perspektyw i punktów widzenia, tj. problemów prawnych i ekonomicznych, ale także praktycznych, jak również potrzeb, barier i przeszkód związanych z zapewnieniem prawidłowego i wielokierunkowego (klient – instytucja finansowa, instytucja finansowa – klient, instytucja finansowa – organy i instytucje publiczne, klient – organy i instytucje publiczne oraz instytucja publiczna – instytucja publiczna w odniesieniu do występujących niewłaściwych praktyk rynkowych instytucji finansowych) przepływu informacji na rynku usług finansowych i zapewnieniem właściwego poziomu ochrony klienta instytucji finansowych, także w kontekście planowanych regulacji w tym zakresie.

Konferencja obejmie następujące obszary tematyczne:
- Rynek finansowy, jego instytucje i infrastruktura,
- Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta,
- Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego i instytucjami tworzącymi infrastrukturę tego rynku,
- Prywatnoprawne instrumenty ochrony klienta usług finansowych,
- Publicznoprawne obowiązki informacyjne instytucji finansowych,
- Publicznoprawna ochrona klienta na rynku finansowym.

Podczas konferencji zaplanowano następujące panele: Rola przejrzystej informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta, Informacja a reklama usług finansowych, Problem wymiany informacji między uczestnikami rynku finansowego, Ochrona informacji wrażliwych na rynku usług finansowych, Rola i znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego informacji zawartych w rejestrach i sprawozdaniach, Obowiązki informacyjne instytucji finansowych wobec klientów na przykładzie regulacji wybranych usług finansowych, Rola informacji i właściwego jej obiegu dla prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego i ochrony klienta. Każdy z paneli to możliwość dyskusji środowisk naukowego, regulacyjnego i biznesowego w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla rynku.

Konferencja została objęta patronatem UOKiK, Rzecznika Finansowego, Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W konferencji udział zapowiedzieli przedstawiciele regulatorów rynku tj. UOKiK, RzF, ZBP, KNF, rzecznicy konsumentów, wybitni przedstawiciele świata nauki z zakresu sensu largo usług finansowych z wielu ośrodków akademickich, przedstawiciele biznesu. Konferencja jest platformą integrującą środowisko naukowe, regulacyjne i biznesowe. To kolejna edycja tego przedsięwzięcia, która jest wysoko ceniona w świecie naukowym i regulacyjnym.
Partnerami projektu są portal edukacyjny Kapitalni.org, Związek Banków Polskich, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, BIK, Związek Firm Pożyczkowych, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, GetBACK S.A., Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, ERIF BIG S.A., PwC i CARS UW. Patronat medialny: Portal Finansowy Bankier.pl, serwis gazetaprawna.pl, Magazyn Kredytu Konsumenckiego ProMeritum, wydawnictwa: C.H.Beck, DIFIN S.A., CeDeWu, EuroPrawo.

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Wszystkie niezbędne i aktualne informacje w tym program konferencji znajdują się w zakładce Konferencje fundacji: http://www.mercatusetcivis.pl/konferencje-fundacji/

Rada Naukowa Konferencji: Prof. dr hab. Ewa Bagińska, Uniwersytet Gdański, Prof. dr hab. Mirosław Bączyk, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Prof. dr hab. Eugenia Fojcik- Mastalska, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Bogusława Gnela, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Dr hab. Lesław Góral, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki, Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski, Prof. dr hab. Dorota Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Prof. dr hab. Witold Kwaśnicki, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Jan Monkiewicz, Politechnika Warszawska, Prof. Alicja Pomorska, Akademia Leona Koźmińskiego, Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, Uniwersytet Wrocławski, Prof. dr hab. Tadeusz Skoczny, Uniwersytet Warszawski, Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, Szkoła Główna Handlowa, Prof. dr hab. Marek Szydło, Uniwersytet Wrocławski.

Komitet Organizacyjny Konferencji: Prof. dr hab. Urszula Kalina – Prasznic, Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Elżbieta Sługocka – Krupa Wiceprezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Krzysztof Podgórski Prezes Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, Jarosław Król Prezes Zarządu Fundacji „Mercatus et Civis”, Anna Strach Prezes Studenckiego Koła Naukowego Rynku Finansowego „REK-FIN”.

Źródło: Informacja prasowa

Artykuł z dnia: 2017-05-23, ostatnia aktualizacja: 2017-05-23 16:20

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Infor Biznes Sp. z o.o.

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Infor Biznes Sp. z o.o. lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.