Miesiąc z PPK

23 października 2018 r.

Pieniądze zgromadzone przez uczestnika PPK zostaną mu wypłacone po osiągnięciu 60. roku życia. Jest to ten sam wiek dla kobiet i mężczyzn. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to takiego i kiedy wejdzie w życie23 października 2018 r.

W Sejmie zakończyły się prace nad ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. PPK mają być dodatkową formą zabezpieczenia na emeryturę, finansowaną głównie przez pracodawców i pracowników oraz przez państwo. Program ma być skierowany do ponad 11 milionów pracowników, w tym do około 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw oraz ponad 2 milionów osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych (czyli tzw. „budżetówce"). 

15 maja 2018 r.

Co przedsiębiorca musi wiedzieć o planach kapitałowych15 maja 2018 r.

Zakład pracy, który stworzy dla swojej załogi możliwość odkładania na emeryturę w planach kapitałowych będzie podlegał szeregowi obowiązków. Oprócz odprowadzania obligatoryjnej składki dla pracownika w wysokości 1,5 proc. jego wynagrodzenia i ewentualnie dobrowolnej w wysokości do 2,5 proc., projekt ustawy o PPK zobowiązuje zatrudniającego do pewnych czynności administracyjnych i informacyjnych.