1 stycznia 2019 roku w życie wchodzą istotne zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Nowelizacja ustawy zakłada m.in., że osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby samozatrudnione będą miały prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

25 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Wśród licznych zmian znalazły się te, które rozszerzają prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni, dziełobiorcy, wolontariusze).
Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu oferujemy Państwu szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli na przygotowanie się do wyzwań jakie niesie ze sobą nowelizacja ustawy o związkach zawodowych.