Zarządzanie ryzykiem finansowym spółki w kontekście najnowszych zmian podatkowych

Rok 2018 jest kolejnym okresem przełomowym z perspektywy intensywności podejmowanych przez Krajową Administrację Skarbową działań w walce z przestępczością skarbową, a w szczególności z wyłudzeniami VAT.

Należyta staranność, split payment, STIR (wraz z narzędziami analitycznymi) to mechanizmy stanowiące oręż fiskusa w tropieniu oszustów podatkowych, a z drugiej strony przerzucające cześć odpowiedzialności za walkę z wyłudzeniami na podatników.

Konsekwentnie, wzrost obowiązków dla podatników oznacza nic innego, jak zwiększenie obowiązków i odpowiedzialności kadry zarządzającej za ich właściwe wykonanie.

Częstotliwość dokonywanych nowelizacji i wprowadzanie nowych regulacji podatkowych w ostatnim okresie spowodowała, że skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym (w tym podatkowym) w spółce staje się dużym wyzwaniem dla zarządzających odpowiedzialnych za identyfikowanie obszarów, procesów biznesowych, których dotyczą konkretne przepisy, a przez to zaczynają odgrywać kluczową rolę dla zabezpieczenia biznesu.

Podczas warsztatów zaprezentujemy Państwu skondensowane – ale przez to – najistotniejsze elementy ostatnich regulacji uszczelniających system podatkowy.

Jednocześnie skoncentrujemy się na ich praktycznych aspektach – po to, żeby podzielić się z Państwem wiedzą o procedurach, działaniach i zachowaniach, które mogą zabezpieczyć interesy Spółki i zarządzających przed skutkami nieświadomego uwikłania w proceder wyłudzeń, a także stanowić źródło dobrych praktyk dotyczących komunikacji z fiskusem (np. w tak istotnych sytuacjach jak wszczęta kontrola celno-skarbowa).

Ponadto, zaprezentujemy Państwu informacje o technikach i metodach analitycznych stosowanych przez fiskusa do typowania podatników do kontroli.

Nie może Państwa zabraknąć podczas tych warsztatów!

Do udziału w konferencji zapraszamy m.in.:

  • Członków Zarządów ds.finansowych
  • Dyrektorów Finansowych
  • Dyrektorów/Managerów Podatkowych
  • Głównych Księgowych