Zdrowie Polaków 20-24 czerwca 2022DIAGNOZA STANU ZDROWIA POLAKÓW - 20 czerwca, godz. 14:00


Rozmowa 1:1 Diagnoza stanu zdrowia Polaków

Adam Niedzielski, minister zdrowia


Panel dyskusyjny: Czego w kontekście ochrony zdrowia nauczyła nas pandemia. Rekomendacje zmian

Zagadnienia:

 • czy pandemia wymusiła zmianę w podejściu do systemu ochrony zdrowia i jego organizacji?
 • w jaki sposób pandemia zmieniła podejście do pozycji/roli pacjenta w systemie?
 • czy udało się wzmocnić współpracę między poszczególnymi elementami systemu?
 • jak odrobić dług zdrowotny wywołany pandemią?
 • jak wzmocnić rolę systemu ochrony zdrowia?
 • rekomendacje zmian

Uczestnicy:

 • Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Anna Miszczak, dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia
 • dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego
 • Andrzej Mądrala, członek Rady Pracodawców RP, przewodniczący Platformy „Zdrowe Zdrowie” Pracodawców RP
 • dr hab. med. Paweł Ptaszyński, prof. UM, pełnomocnik rektora ds. Kampusu CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, dyrektor ds. medyczno-organizacyjnych Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi
 • Dariusz Rajczyk, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej
Prowadzenie: Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej


Dodaj do kalendarza

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comDŁUG ZDROWOTNY – 21 czerwca, godz. 14:00


Rozmowa 1:1 Jak duży jest dług zdrowotny?

Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia


Panel dyskusyjny: Dług zdrowotny i co dalej?


Zagadnienia:

 • skala długu zdrowotnego – jak ją mierzyć?
 • jak wpływa na pogorszenie stanu zdrowia Polaków?
 • w jakich zakresach zaniedbania zdrowotne są największe?
 • budżet powierzony – zmiana w POZ
 • rekomendacje zmian

Uczestnicy:

 • Dariusz Dziełak, dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
 • dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii
 • Artur Prusaczyk, wiceprezes zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego
Prowadzenie: Klara Klinger, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej


Dodaj do kalendarza

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comZDROWIE PSYCHICZNE POLAKÓW – 22 czerwca, godz. 14:00


Rozmowa 1:1 Bez dobrej kondycji psychicznej nie ma szans na odbicie się po pandemii

prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


Panel dyskusyjny: Psychiatria – niechciane dziecko systemu. Jak ją zmieniać z korzyścią dla pacjentów?

Zagadnienia:

 • wpływ pandemii na reformy w psychiatrii – zatrzymała, zmieniła kierunek czy potwierdziła, że są konieczne?
 • leczenie środowiskowe remedium na systemowe bolączki?
 • największe wyzwania – deinstytucjonalizacja, opieka nad osobami starszymi, koło ratunkowe dla dzieci w kryzysie, koszty dla rynku pracy
 • psychiatria w całym systemie – wpływ zdrowia psychicznego na leczenie innych schorzeń, znaczenie szpitali ogólnych w leczeniu, rola lekarza pierwszego kontaktu

Uczestnicy:

 • dr n. med. Anna Depukat, kierownik Biura Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • prof. Piotr Gałecki, konsultant krajowy ds. psychiatrii, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • prof. Janusz Heitzman, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży
Prowadzenie: Agata Szczepańska, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej


Dodaj do kalendarza

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comPROFILAKTYKA ZDROWOTNA – 23 czerwca, godz. 14:00


Rozmowa 1:1 Jak zachęcić Polaków do badań?

Piotr Bromber, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Prowadzenie: Klara Klinger, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej

Panel dyskusyjny: Badania profilaktyczne – jak przekonać nieprzekonanych?

Zagadnienia:

 • program badań profilaktycznych 40+
 • jak zachęcać do badań?
 • jak skutecznie prowadzić pacjenta po systemie?
 • jak resort zdrowia zamierza usprawniać działanie programu 40+?
 • czy są inne pomysły na wdrożenie skutecznej profilaktyki?

Uczestnicy:

 • Barbara Liniewicz, p.o. dyrektor Departamentu Obsługi Klientów i Profilaktyki, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Michał Sutkowski, lekarz rodzinny, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych
 • prof. Marta Wiszniewska, kierownik Kliniki Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 • Paweł Żuk, prezes zarządu, Centrum Medyczno-Diagnostyczne
Prowadzenie: Patrycja Otto-Duszczyk, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej


Dodaj do kalendarza

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.comINNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA – 24 czerwca, godz. 14:00


Rozmowa 1:1 Pandemia a rozwój innowacji w ochronie zdrowia

Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia


Panel dyskusyjny: Rozwój e-zdrowia przyszłością polskiego systemu ochrony zdrowia

Zagadnienia:

 • Innowacje z myślą o pacjentach
 • Innowacje z myślą o placówkach ochrony zdrowia
 • Integracja z elektronicznymi systemami ochrony zdrowia UE
 • Przyszłość e-zdrowia: AI, modele analityczne
 • Rozwój e-zdrowia w dobie zagrożeń cyberatakami

Uczestnicy:

 • Marcin Grabowski, zastępca dyrektora, Departament Informatyki, Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia
 • Paweł Kuśmierowski, partner associate, Life Sciences & Health Care, Deloitte Poland
 • dr Karolina Nowak, dyrektor, Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii w ABM
 • Tomasz Zieliński, lekarz, wiceprezes zarządu, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie
Prowadzący: Jacek Pochłopień, redaktor ds. projektów specjalnych Dziennika Gazety Prawnej


Dodaj do kalendarza

AppleGoogleOffice 365OutlookOutlook.com