Przez ostatnie kilkanaście miesięcy słowo pandemia było odmieniane przez wszystkie przypadki w codziennych rozmowach i w dyskursie publicznym. Zjawisko to dla wielu okazało się „czarnym łabędziem”, który rozregulował dobrze naoliwione tryby biznesu. Przerwane łańcuchy dostaw, trudności w podróżowaniu, lokalne lockdowny: wszystko to przyczyniło się do przekreślenia modelu gospodarczego małych i dużych firm, a nawet całych regionów. Jednocześnie pandemia uświadomiła nam kilka rzeczy.

  1. Po pierwsze, gospodarka nie znosi próżni. Dla wielu przedsiębiorców koronakryzys może oznaczać szansę na rozwój. Dla polskich firm to okazja do wypełnienia brakujących ogniw w zerwanych łańcuchach dostaw. Lekcja wypływająca z globalnego kryzysu związanego ze światowym paraliżem gospodarczym, może skłaniać do przykładania większej wagi do tego co bliższe i lokalne. Bo nie wszystkie drogi muszą już prowadzić do Chin.
  2. Po drugie, pandemia pokazała jak istotny wpływ na wychodzenie z kryzysu mają przedsiębiorcy. Zarówno ci, którzy konkurują swoimi produktami na zagranicznych rynkach jak i ci, którzy prowadzą rodzinny biznes. Silni przedsiębiorcy to dodatni bilans wymiany handlowej i nieoceniony wkład w PKB, co może przesądzić o szybszym wychodzeniu gospodarki z kryzysu.
  3. Siła przedsiębiorców w dużej mierze zależy od siły zespołów. Pandemia stała się dla wielu pracodawców okazją do przekonania się, że „ludzkie” podejście do podwładnych i budowanie zaufania w zespole może okazać się kluczem do sprawnego zarządzania firmą w czasie kryzysu. Przyspieszona lekcja empatii w zarządzaniu zasobami ludzkimi może przełożyć się w przyszłości na wzrost kultury organizacyjnej w firmach.
  4. Miniony rok pokazał również jak ogromne znaczenie ma dla nas wszystkich zdrowie. A o zdrowie zadbać można na wiele sposobów, począwszy od przyjrzenia się temu, co znajduje się na naszym talerzu. Zdrowa dieta i przemyślany jadłospis zmniejszają ryzyko wystąpienia otyłości i innych związanych z nią chorób. W perspektywie czasu to także oszczędność dla służby zdrowia.

Wszystkie te zagadnienia będą przedmiotem Zdrowej Gospodarki – wydarzenia organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną w ramach wiosennej edycji Impact’21. Pragniemy, aby przygotowane prezentacje, rozmowy i debaty - do wysłuchania których już teraz serdecznie zapraszamy - przybliżyły wizję zdrowej gospodarki i stały się pretekstem do dyskusji o skutecznych sposobach wychodzenia z koronakryzysu.