Aktualna sytuacja na rynku pracy stoi na przeszkodzie w bieżącej działalności i dalszym rozwoju firm. Niedobór pracowników, stał się istotnym ograniczeniem w działalności gospodarczej, której znaczenie wzrosło w największym stopniu w ostatnich latach. W budownictwie czy transporcie ponad 40 proc. firm zgłasza ten czynnik jako barierę w prowadzeniu bieżącej działalności.

Niedobory na rynku pracy łagodzone są w pewien sposób przez imigrację napływającą do Polski. Spośród obcokrajowców najwięcej pracowników jest z Ukrainy oraz Białorusi. Jednak popyt na pracowników z zagranicy będzie rósł, a kurczące się zasoby kadrowe wśród pracowników z Ukrainy oraz ich rosnące żądania płacowe będą w coraz większym stopniu skłaniać polskie przedsiębiorstwa do przyjmowania siły roboczej także z dalszych krajów. Już dziś ważnym kierunkiem napływu siły roboczej są Indie, Mołdawia i Bangladesz.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady, dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie nowej ustawy o rynku pracy.