W tym roku, już po raz osiemnasty, wyróżnione zostaną najlepsze Izby Administracji Skarbowej oraz Urzędy Skarbowe w Polsce. Rozstrzygnięcie XVIII Rankingu Izb i Urzędów Skarbowych odbędzie się w kwietniu.

Po raz kolejny spośród 400 urzędów wybierzemy te, które działają najszybciej i najlepiej.

Zestawienie będzie sporządzone na podstawie danych zebranych za 2021 r.

Laureatów wyłonimy w czterech grupach:

  • małe urzędy, czyli te, które mają nie więcej niż 60 pracowników,
  • średnie (zatrudniające maksymalnie 130 osób),
  • duże urzędy (zatrudniają powyżej 130),
  • urzędy wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują tylko większych podatników.

Ocenimy skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość), a następnie ułożymy klasyfikację generalną. Urzędy mogą w obu kategoriach otrzymać maksymalnie 140 punktów. Ich suma zdecyduje o miejscu w klasyfikacji generalnej.

W odrębnym rankingu ocenione zostaną Izby Administracji Skarbowej.