Szanowni Państwo,
9 czerwca 2020 rozstrzygnięty zostanie XVI ranking Izb i Urzędów Skarbowych.

Zapraszamy do oglądania transmisji online na www.gazetaprawna.pl 9 czerwca o godzinie 11:40.
Uroczystość ogłoszenia wyników poprzedzi debata pt. „Cyfryzacja rozliczeń podatkowych – wyzwania i ryzyka” o godzinie 10:55.


Urzędy oceniane będą w dwóch kategoriach: skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość), a następnie ułożona zostanie klasyfikacja generalna.
Przy czym oddzielnie ocenimy urzędy różnej wielkości.

Za duże US uznawane są te, które zatrudniają powyżej 130 pracowników.
Za średnie – te, w których pracuje od 61 do 130 osób.
Z kolei małe to takie, w których zatrudnienie nie przekracza 60 pracowników.

W obu kategoriach (efektywność i skuteczność) US mogą otrzymać maksymalnie po 140 punktów. Klasyfikacja generalna stanowić będzie sumę punktów z obu kategorii.


W kategorii skuteczność można uzyskać punkty:

  • za zasadność wszczętych postępowań podatkowych
  • za prawidłowość rozstrzygnięć naczelnika urzędu skarbowego
  • za efektywność finansową postępowań
  • za skuteczność egzekucji

W kategorii efektywność można uzyskać punkty:

  • za przeciętny czas, jaki minął od wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji podatkowej
  • za szybkość wszczętych egzekucji
  • za proc. kontroli pozytywnych

Dodatkowe punkty dostaną te urzędy, w których na jednego pracownika w danej grupie (małe US, średnie, duże i wyspecjalizowane) przypadało do obsługi najwięcej podatników.


W oddzielnym rankingu ocenimy Izby Administracji Skarbowej.