Praktyczne aspekty prawno-biznesowe formułowania kontraktów dla nabywców i dostawców rozwiązań IT

Umowy wdrożeniowe, utrzymaniowe, licencyjne, kontrakty w modelu SaaS itp. – sektor IT wykształcił swoje własne, specyficzne rodzaje umów handlowych. Debiutujący startup czy prężny software house, okazyjny nabywca oprogramowania czy duże przedsiębiorstwo świadome swoich potrzeb w zakresie IT – każdy z tych podmiotów stanie przed koniecznością podpisania odpowiedniego kontraktu. Czym się charakteryzują poszczególne umowy IT? Jakie ryzyka i pułapki zastawiają na siebie nabywcy i dostawcy rozwiązań informatycznych? Jak negocjować poszczególne klauzule by zrównoważyć interesy stron? Jak skutecznie zabezpieczyć swoje prawa własności intelektualnej? Jak limitować swoją odpowiedzialność? Jak redagować SLA? Kiedy zastosować escrow? O czym pamiętać negocjując umowę IT z kontrahentem z USA czy Azji? To tylko niektóre z zagadnień, które poruszą prelegenci podczas szkolenia prowadzonego z perspektywy interesów nabywców, jak i dostawców IT.

Przyjęta formuła szkolenia „od ogółu do szczegółu” sprawia, że jest ono dedykowane wszystkim uczestnikom rynku rozwiązań informatycznych, niezależnie od ich wielkości czy doświadczenia branżowego, a szczególnie zainteresowani to:

 • dyrektorzy działów IT
 • dyrektorzy działów rozwoju
 • dyrektorzy działów sprzedaży w firmach oferujących rozwiązania IT
 • prawnicy in-house i inne osoby uczestniczące w redagowaniu/negocjowaniu kontraktów na dostawę rozwiązań IT

Kluczowe korzyści dla uczestników:

 • poznanie specyfiki i struktury kluczowych umów stosowanych w sektorze IT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki kontraktów systemu prawa anglosaskiego;
 • wprowadzenie w najnowsze światowe trendy w zakresie sposobu redagowania umów IT, na bazie przykładowych klauzul i case studies stworzonych w oparciu o doświadczenia prelegentów w negocjowaniu umów IT z topowymi międzynarodowymi firmami z USA, Europy i Azji;
 • poznanie biznesowych aspektów poszczególnych postanowień w umowach IT w kontekście umiejętności wyważenia interesów stron i znalezienia rozwiązania akceptowalnego dla obu stron kontraktu;
 • zapoznanie z aktualnie stosowanymi w obrocie metodykami realizacji projektów IT (waterfall, agile);
 • zaznajomienie z kluczowymi elementami, które powinny znaleźć się w umowie dla możliwie pełnego zabezpieczenia interesów tak zamawiającego, jak i dostawcy rozwiązania IT;
 • możliwość osiągnięcia efektu synergii dzięki połączeniu wiedzy nt. specyfiki redagowania umów IT z czysto technicznymi aspektami realizacji projektu IT;
 • skalowalny stopień szczegółowości wiedzy przekazywanej podczas szkolenia, umożliwiający dostosowanie uzyskanych informacji do rozmiaru i zakresu działalności firmy reprezentowanej przez uczestnika szkolenia.