Trzeci rok obowiązuje w Polsce ustawa antyprzemocowa, na mocy, której policja i żandarmeria wojskowa mogą nakazywać sprawcom przemocy domowej natychmiastowe opuszczenie domów. Celem jest skuteczniejsza niż dotąd ochrona ofiar przemocy oraz zapobieganie kolejnym aktom przemocy.

Niemal 20 lat temu przemoc domowa była w Polsce powszechnym zjawiskiem. W rekordowym 2006 r. do policyjnych statystyk trafiło blisko 158 tys. ofiar przemocy domowej, w tym 91 tys. kobiet i ponad 38 tys. dzieci do 13 lat. Dzięki zaostrzeniu prawa, zmianie podejścia służb i instytucji, a także wysiłkom edukacyjnym i licznym akcjom społecznym, liczba ta stopniowo zmalała o 40 proc. Zjawisko ma jednak wciąż niepokojąco duży zasięg, powodując krótko- i długofalowe negatywne skutki w bardzo szerokich kręgach społecznych. Dlatego niezbędne były nowe przepisy antyprzemocowe – pomagające nie tylko lepiej chronić ofiary i skuteczniej ścigać sprawców, ale i efektywniej przeciwdziałać przemocy domowej.

Na ile to się już udało?

Jak wygląda przemoc domowa z punktu widzenia ofiar, w tym tych najbardziej bezbronnych - dzieci i osób z niepełnosprawnościami?

Jaki wpływ na przemoc mają uzależnienia?

Jakie są praktyki organów państwa, policji, sądów?

Jaką rolę we wspieraniu ofiar i zapobieganiu przemocy domowej odgrywają organizacje pozarządowe?

Jak edukować o przemocy domowej, by jej zapobiegać i by nikt z nas nie był na nią obojętny?

Odpowiedzi na te pytania poszukamy w cyklu debat, do których zaprosiliśmy ekspertów, prawników, społeczników, sędziów, przedstawicieli administracji państwowej. Oglądajcie nas codziennie o 13.00 w serwisach Dziennika Gazety Prawnej – pierwsza debata w poniedziałek 17 lipca. A w tygodniu poprzedzającym, od 10 do 15 lipca, zapraszamy do lektury publikacji wprowadzających w ten niezwykle ważny temat.