Na zgłoszenia czekamy do 31 października

ZGŁOSZENIE KROK PO KROKU

 1. WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE
 2. POBIERZ OŚWIADCZENIE KANDYDATA ORAZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W WERSJI EDYTOWALNEJ
 3. WYPEŁNIJ OBA DOKUMENTY. PODPISZ OŚWIADCZENIE
 4. PRZEŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY W PDF ORAZ W WERSJI EDYTOWALNEJ WRAZ ZE SKANEM OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA ADRES: magdalena.wisniewska@infor.pl
 5. DO KOLEJNEGO ETAPU ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE WYŁĄCZNIE PEŁNE ZGŁOSZENIA

TERMIN ZGŁOSZEŃ

 • TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU O GODZ. 23:59

KRYTERIA OCENY DOKONYWANEJ PRZEZ KAPITUŁĘ:

 • kreatywność innowacyjność i realizacja nowych trendów rynkowych
 • wiedza merytoryczna, osiągnięcia naukowe
 • umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową
 • opinie klientów i przełożonych
 • działalność pozazawodowa, pro bono, społeczna, sukcesy osobiste

WYMAGANE DANE

OSOBA ZGŁASZAJĄCA

Pola oznaczone * są wymagane. Jeśli pole nie dotyczy zgłaszanego kandydata, prosimy wpisać "brak".

OSOBA ZGŁASZAJĄCA
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Telefon kom.*

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

OSOBA ZGŁASZANA
Imię *
Nazwisko*
Data urodzenia*
Stanowisko *
Tytuł‚ zawodowy i/lub naukowy kandydata*

(radca prawny, adwokat, aplikant, mgr prawa, dr prawa, prof. prawa, etc.)

E-mail*
Telefon kom.*

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Miejsce pracy*

*Pola obowiązkowe