Konkurs Rising Stars, organizowany już po raz czwarty przez Wolters Kluwer i Dziennik Gazetę Prawną, wyłonił młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych.

Wśród kryteriów, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 30 czerwca 2015), znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.

Pragniemy uhonorować tych, którzy bez kompleksów udzielają się w środowisku prawniczym, potrafią łączyć karierę zawodową z pracą naukową, a także znajdują czas na działalność społeczną. Konkurs przeznaczony jest nie tylko dla prawników pracujących w kancelariach prawniczych, lecz także w firmach i innych organizacjach.

Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokonała wyboru trzydziestu laureatów, którym przyzna tytuł "Rising Star".

Uroczysta Gala wręczenia nagród odbędzie się w Centrum Olimpijskim w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 29 października 2015 r., o godzinie 19:00.

O godzinie 18:00 wszystkich zainteresowanych zapraszamy na zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki.
Po uroczystości wręczenia nagród zapraszamy na bankiet.