Zobacz wyniki 22. Rankingu TSL »
Zobacz cały dodatek TSL »

Szanowni Państwo,

Zapraszam do kolejnego – dwudziestego drugiego - rankingu TSL.

Partnerem rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, nadzór merytoryczny nadal pozostaje po stronie Szkoły Głównej Handlowej, którą osobiście reprezentuję.

Ranking firm TSL opracowywany jest w oparciu o ankietę on-line dostępną bezpośrednio na stronie www.rankingTSL.pl oraz Dziennika Gazety Prawnej (www.gazetaprawna.pl/rankingTSL2017).

Do jej wypełnienia zapraszamy firmy TSL, które w 2016 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. Warunkiem opublikowania informacji o firmie jest podanie danych finansowych dotyczących przychodu firmy.

W związku z tym, iż firmy branży TSL często prowadzą także działalność inną niż tylko TSL zamieściliśmy w ankiecie oddzielną rubrykę dotyczącą przychodów z całej działalności firmy oraz przychodów wyłącznie uzyskanych z działalności TSL. Pozostałe wskaźniki finansowe (zysk brutto, zysk netto, majątek trwały) odnoszą się do całej działalności firmy. W tym roku uzupełniliśmy ankietę o blok dotyczący handlu internetowego. Będę wdzięczna za wszelkie uwagi dotyczące nowej formuły ankiety, co pozwoli mi na jej doskonalenie.

Jednocześnie bardzo proszę o uważne wpisywanie głównego obszaru działalności firmy (działalność, która stanowi największy udział w przychodach firmy), ponieważ stanowi ona podstawę stworzenia podrankingów.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 18 maja br., wydruk, podpisanie i przesłanie jej skanu w formie elektronicznej na adres edycja2017@rankingtsl.pl Stanowi ona dokument potwierdzający Państwa wolę udziału w projekcie.

Za poprawne działanie ankiety elektronicznej odpowiada firma CLUE, stąd w przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem projektu Katarzyną Furman edycja2017@rankingtsl.pl. Jednocześnie informujemy, że podane dane traktujemy jako poufne.

Ranking firm TSL zostanie opublikowany w dniu 21 czerwca 2017 r. w magazynie Transport Spedycja Logistyka, który będzie dołączony do Dziennika Gazety Prawnej.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Prof. dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie