Ranking TSL 2023

  • Zbieranie zgłoszeń – 01.04-06.05.2023
  • Debata merytoryczna z udziałem przedstawicieli branży – 23.05.2023, godz. 11:00
  • Gala wręczenia wyróżnień w Rankingu TSL – 23.06.2023, godz. 13:00
  • Publikacja dodatku specjalnego do Dziennika Gazety Prawnej z wynikami rankingu – 27.06.2023Szanowni Państwo,

Zapraszamy do kolejnego – dwudziestego ósmego - rankingu TSL.

Partnerem rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, nadzór merytoryczny niezmiennie nadal pozostaje po stronie Szkoły Głównej Handlowej, którą osobiście reprezentuję.

Ranking firm TSL opracowywany jest w oparciu o ankietę on-line, dostępną od 01.04.2023 r., bezpośrednio na stronie www.rankingTSL.pl

Zasady udziału w rankingu. Do wypełnienia ankiety zapraszamy firmy TSL, które w 2022 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. Warunkiem opublikowania informacji o firmie jest podanie danych finansowych dotyczących przychodu firmy, przesłanie ankiety i jej skanu do 06.05.2023 r.

W związku z tym, iż firmy branży TSL często prowadzą także działalność inną niż tylko TSL zamieściliśmy w ankiecie oddzielną rubrykę dotyczącą przychodów z całej działalności firmy oraz przychodów wyłącznie uzyskanych z działalności TSL. Pozostałe wskaźniki finansowe (zysk brutto, zysk netto, majątek trwały) odnoszą się do całej działalności firmy.

Jednocześnie bardzo proszę o uważne wpisywanie głównego obszaru działalności firmy (działalność, która stanowi największy udział w przychodach firmy), ponieważ stanowi ona podstawę stworzenia podrankingów.

Wzorem ostatnich lat ankiety uzupełnione są o blok: Szanse i zagrożenia dla branży TSL, a także bloki: Wpływ wydarzeń 2022 r. na działalność firmy (pandemia, wojna w Ukrainie, pakiet mobilności, Zielony Ład) oraz Bezpieczeństwo i Higiena.

Prosimy o wypełnienie ankiety w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2023 br, wydruk, podpisanie i przesłanie jej skanu w formie elektronicznej na adres rankingtsl@rankingtsl.pl (strona dostępna od 1.04.2023 r.).

Stanowi ona dokument potwierdzający Państwa wolę udziału w projekcie.

W przypadku pytań dotyczących rankingu prosimy o kontakt z panią Katarzyną Furman, rankingtsl@rankingtsl.pl

Jednocześnie informujemy, że podane dane oraz Ranking firm TSL zostaną opublikowane 27 czerwca 2023 roku w dodatku Transport Spedycja Logistyka, który będzie dołączony do Dziennika Gazety Prawnej. Gala wręczenia nagród odbędzie się 23 czerwca 2023r.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.


dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH