Szanowni Państwo,
Zapraszam do kolejnego – dwudziestego szóstego - rankingu TSL.

Partnerem rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, nadzór merytoryczny nadal pozostaje po stronie Szkoły Głównej Handlowej, którą osobiście reprezentuję.

Ranking firm TSL opracowywany jest w oparciu o ankietę on-line, dostępną od 30.03.2021 r, bezpośrednio na stronie www.rankingTSL.pl

Zasady udziału w rankingu. Do wypełnienia ankiety zapraszamy firmy TSL, które w 2020 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. Warunkiem opublikowania informacji o firmie jest podanie danych finansowych dotyczących przychodu firmy, przesłanie ankiety i jej skanu do 30.04.2021 r.

W związku z tym, iż firmy branży TSL często prowadzą także działalność inną niż tylko TSL zamieściliśmy w ankiecie oddzielną rubrykę dotyczącą przychodów z całej działalności firmy oraz przychodów wyłącznie uzyskanych z działalności TSL. Pozostałe wskaźniki finansowe (zysk brutto, zysk netto, majątek trwały) odnoszą się do całej działalności firmy.

Jednocześnie bardzo proszę o uważne wpisywanie głównego obszaru działalności firmy (działalność, która stanowi największy udział w przychodach firmy), ponieważ stanowi ona podstawę stworzenia podrankingów.

Wzorem ubiegłego roku ankiety uzupełnione są o blok: Szanse i zagrożenia dla branży TSL, a także nowe bloki: Wpływ wydarzeń 2020 r. na działalność firmy(pandemia, Brexit, pakiet mobilności, Zielony Ład i RCEP) oraz Bezpieczeństwo i Higiena.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 30 kwietnia br., wydruk, podpisanie i przesłanie jej skanu w formie elektronicznej na adres rankingtsl@rankingtsl.pl.

Stanowi ona dokument potwierdzający Państwa wolę udziału w projekcie. W przypadku pytań dotyczących rankingu prosimy o kontakt z panią Katarzyną Furman, tel.: 601 289 200.

Jednocześnie informujemy, że podane dane oraz Ranking firm TSL zostaną opublikowane w dodatku Transport Spedycja Logistyka w czerwcu 2021 roku, który będzie dołączony do Dziennika Gazety Prawnej. Gala wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu 2021 r.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.Prof. dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie