Zobacz wyniki 23. Rankingu TSL

Zobacz cały dodatek TSL

Szanowni Państwo,

Zapraszam do kolejnego – dwudziestego trzeciego - rankingu TSL.

Partnerem rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna, nadzór merytoryczny nadal pozostaje po stronie Szkoły Głównej Handlowej, którą osobiście reprezentuję.

Ranking firm TSL opracowywany jest w oparciu o ankietę on-line dostępną bezpośrednio na stronie www.rankingTSL.pl

Do jej wypełnienia zapraszamy firmy TSL, które w 2017 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. Warunkiem opublikowania informacji o firmie jest podanie danych finansowych dotyczących przychodu firmy.

W związku z tym, iż firmy branży TSL często prowadzą także działalność inną niż tylko TSL zamieściliśmy w ankiecie oddzielną rubrykę dotyczącą przychodów z całej działalności firmy oraz przychodów wyłącznie uzyskanych z działalności TSL. Pozostałe wskaźniki finansowe (zysk brutto, zysk netto, majątek trwały) odnoszą się do całej działalności firmy.

W tym roku uzupełniliśmy ankietę o blok: Szanse i zagrożenia dla branży TSL. Będę wdzięczna za wszelkie uwagi dotyczące nowej formuły ankiety, co pozwoli mi na jej doskonalenie.

Jednocześnie bardzo proszę o uważne wpisywanie głównego obszaru działalności firmy (działalność, która stanowi największy udział w przychodach firmy), ponieważ stanowi ona podstawę stworzenia podrankingów.

Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 19 maja br., wydruk, podpisanie i przesłanie jej skanu w formie elektronicznej na adres edycja2018@rankingtsl.pl. Stanowi ona dokument potwierdzający Państwa wolę udziału w projekcie.

Jednocześnie informujemy, że podane dane oraz Ranking firm TSL zostaną opublikowany w dniu 20 czerwca w dodatku Transport Spedycja Logistyka, który będzie dołączony do Dziennika Gazety Prawnej. Gala wręczenia nagród odbędzie się dzień wcześniej, tj. 19 czerwca.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Prof. dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie