Szanowni Państwo,

Zapraszam do kolejnego - dwudziestego już - rankingu TSL.

Partnerami rankingu jest Dziennik Gazeta Prawna oraz firma Accorp, nadzór merytoryczny nadal pozostaje po stronie Szkoły Głównej Handlowej, którą osobiście reprezentuję.

Ranking firm TSL opracowywany jest w oparciu o ankietę on-line dostępną na stronie Accorp (https://instytut-pollster.pl/badanie-tsl/). Do jej wypełnienia zapraszamy firmy TSL, które w 2014 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. Warunkiem opublikowania informacji o firmie jest podanie danych finansowych dotyczących przychodu firmy.

W związku z tym, iż firmy branży TSL często prowadzą także działalność inną niż tylko TSL zamieściliśmy w ankiecie oddzielną rubrykę dotyczącą przychodów z całej działalności firmy oraz przychodów uzyskanych wyłącznie z działalności TSL. Pozostałe wskaźniki finansowe (zysk brutto, zysk netto, majątek trwały) odnoszą się do całej działalności firmy.

W tym roku zrezygnowaliśmy z kilkunastu szczegółowych pytań. Pojawił się jednak dodatkowy blok dotyczący „Zrównoważonego rozwoju i ekologii”, który coraz częściej występuje również w badaniach międzynarodowych tej branży. Będę wdzięczna za wszelkie uwagi dotyczące nowej formuły ankiety, co pozwoli mi na jej doskonalenie.

Prosimy o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej w terminie do dnia 26 maja br. pod podanymi powyżej linkami, oraz wydruk, podpisanie i przesłanie jej w formie papierowej na adres ACCORP sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa.

Za gromadzenie danych i poprawne działanie ankiety elektronicznej odpowiada firma Accorp, stąd w przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem projektu, panem Konradem Kuźma (e: konrad.kuzma@accorp.pl, m: 601 347 210). Jednocześnie informujemy, że podane dane traktujemy jako poufne.

Wyniki rankingu firm TSL zostaną opublikowane w dniu 24 czerwca w dodatku Transport Spedycja Logistyka w ogólnopolskim nakładzie Dziennika Gazety Prawnej.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Prof. dr hab. Halina Brdulak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ZOBACZ WYNIKI RANKINGU TSL »