Jednym z głównych wyzwań w systemie ochrony zdrowia jest to związane z promocją profilaktyki zdrowotnej. Niestety w Polsce mamy wciąż bardzo niski poziom świadomości społecznej, jaką olbrzymią wartością jest zapobieganie chorobom, a nie leczenie ich często już w zaawansowanym stadium. W społeczeństwie polskim brakuje motywacji i odpowiedzialności ze strony jednostek wobec własnego zdrowia. Wielu Polaków deklaruje, że żyje według zasady „lepiej zapobiegać, niż leczyć”, jednakże w praktyce nie podejmują oni działań zmierzających do utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Jak w takim razie przekonać nieprzekonanych? Przede wszystkim działaniami edukacyjnymi, ale również poprzez poprawę opieki medycznej, szczególnie na terenach wiejskich i w mniejszych miejscowościach. To tam w największym stopniu brakuje odpowiedniej infrastruktury oraz kadr medycznych. W efekcie dostęp do badań profilaktycznych jest utrudniony, co przekłada się na etap wczesnego wykrywania chorób.

Dodatkowo problem pogłębia brak jednolitej polityki zdrowotnej, co prowadzi do braku koordynacji działań w zakresie profilaktyki chorób. Wprowadzenie jednolitych standardów oraz zwiększenie środków finansowych na profilaktykę mogłoby przyczynić się do poprawy sytuacji w tej dziedzinie.

O tych wszystkich wyzwaniach oraz o tym, jaką wartość dodaną stanowi profilaktyka w walce m.in. z otyłością, cukrzycą czy chorobami onkologicznymi, DGP będzie rozmawiać z ekspertami, ze środowiskami medycznymi, pacjenckimi oraz z decydentami.

Zapraszamy na Tydzień z profilaktyką zdrowotną. Od 22 do 26 maja na naszych serwisach internetowych będziecie mogli Państwo śledzić rozmowy oraz debaty poświęcone problemom, wyzwaniom i korzyściom płynącym z właściwie działającego systemu profilaktyki.