Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują znowelizowane przepisy Prawa upadłościowego, przewidujący nowy tryb prowadzenia postępowań upadłościowych – przygotowaną likwidację (pre-pack). Od początku obowiązywania nowej regulacji przeprowadzono już kilkanaście takich postępowań.

Celem szkolenia jest przedstawienie głównych założeń przygotowanej likwidacji w kontekście innych typów postępowań upadłościowych, jej zalet oraz głównych problemów wynikających ze stosowania znowelizowanych przepisów.

W trakcie szkolenia zostaną omówione:

  • zalety i wady procedury przygotowanej likwidacji;
  • możliwe scenariusze wykorzystania procedury przygotowanej likwidacji;
  • możliwości skorzystania z procedury przygotowanej likwidacji do dochodzenia należności;
  • wymagania formalne wniosków i wszelkich pism składanych w toku postępowania;
  • przykłady spraw i realny przebieg postępowań na przykładzie spraw, które wpłynęły do sądów po wejściu w życie nowych przepisów;
  • praktyczne, ujawnione w toku stosowania nowych przepisów, niespójności, niejasności nowych regulacji wraz z propozycjami ich rozwiązania.