9:00 - 9:30
Rejestracja Gości

9:30 - 10:45
SESJA I

 • III Filar w Polsce
 • Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia

10:45 - 11:00
Przerwa

11:00 - 13:00
SESJA II

 • Umowy zawierane w ramach PPK
 • Wybór usługodawcy i procedura tworzenia PPK
 • Obowiązki pracodawcy
 • Zasilenia w ramach PPK

13:00 - 13:30
Lunch

13:30 - 15:00
SESJA III

 • Wystąpienie z PPK
 • Rozwód i dziedziczenie w PPK
 • Rozporządzenie środkami z PPK
 • Podatki i zwolnienia podatkowe

15:00 - 16:00
SESJA IV

 • PPK vs. PPE
 • Pytania i odpowiedzi

16:00
Zakończenie