9:30 - 10:00
Rejestracja Gości

10:00
Rozpoczęcie

SESJA I

System emerytalny – stan obecny i czekające nas wyzwania.

Program Budowy Kapitału, czyli nowe wyzwania dla pracodawcy w systemie emerytalnym.

Czego pracodawcy mogą się spodziewać po wprowadzeniu PPK?

Rola związków zawodowych oraz innych partnerów społecznych.

Co PPK oznacza dla pracodawców (skutki finansowe, organizacyjne oraz administracyjne).

Przerwa kawowa

SESJA II

Zasilenia do PPK (składki, opłata powitalna, dopłaty roczne).

Schemat prawny PPK i obowiązki związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych (wybór instytucji finansowej, umowa o zarządzanie, umowa o prowadzenie, zmiany podmiotu zarządzającego gromadzonymi środkami).

Obowiązki pracodawców związane z zarządzaniem pracowniczymi planami kapitałowymi.

Co się dzieje ze środkami wpłacanymi do PPK?

Nadzór państwa nad tworzeniem i zarządzaniem PPK – co czeka pracodawcę?

Lunch

SESJA III

Ryzyka prawne dla pracodawców związane z PPK (roszczenia pracowników, roszczenia instytucji finansowych, sankcje administracyjne, sankcje karne).

Obowiązki pracodawców związane z wypłacaniem środków z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Relacja między PPK a PPE.

Podsumowanie.

Sesja pytań i odpowiedzi.

15:00
Zakończenie