Jeszcze w tym roku w ramach wdrażanej reformy systemu emerytalnego w Polsce zostanie wprowadzona nowa instytucja – Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Pierwsze składki do PPK powinny zostać odprowadzone już na początku 2019 roku. PPK mają być prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców) z towarzystwami funduszy inwestycyjnych zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi w Polsce.

Założenia projektu zakładają obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi emerytalnemu w naszym kraju. Należy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.

Eksperci z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. posiadają unikalną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie PPK z uwagi na fakt, że byli aktywnie zaangażowani w tworzenie pomysłu PPK oraz poszczególnych rozwiązań w tym obszarze.