Ostatnie miesiące wskazują na znaczący wzrost zainteresowania pracodawców Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (PPE). Jest to po części związane z planowanym wprowadzeniem w 2019 roku Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Dla części pracodawców PPE mogą stać się alternatywą w stosunku do obligatoryjnych PPK. Coraz więcej pracodawców interesuje się tą tematyką, szukając rzetelnej wiedzy najlepszej jakości.

Pracownicze Programy Emerytalne, które funkcjonują w Polsce już od ponad 18 lat, nie stały się świadczeniami powszechnie oferowanymi. Dzisiaj uczestniczy w nich ponad 400 000 osób w ramach ponad 1,100 aktywnych PPE. Liczby te mogą się znacząco zwiększyć w najbliższych kilkunastu miesiącach.

Zasady regulujące PPE, które mogą być prowadzone w formie umowy o wnoszenie składek do funduszy inwestycyjnych, umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi oraz pracowniczych funduszy emerytalnych, zostały pozytywnie zweryfikowane w praktyce wielu funkcjonujących programów. Elastyczne zasady określania składek wraz z jasnym i przejrzystymi zasadami wycofania środków uzupełniane są wpływem przedstawicieli pracowników na warunki funkcjonowania PPE oraz nadzorem prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Eksperci z Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. posiadają unikalną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie PPE z uwagi na fakt, że od kilkunastu lat praktycznie pomagają pracodawcom w tworzeniu oraz obsłudze PPE.