Program kongresu Perły Samorządu 2024

23 maja 2024 r.
Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia)
10:00 - 11:30

Oficjalne otwarcie kongresu

Sesja otwarcia: Polska po wyborach: ile nowości, ile kontynuacji

Ostatnie pół roku przyniosło wyborcze zmiany w samorządzie terytorialnym oraz na szczeblach władzy centralnej. Towarzyszą temu dynamiczne procesy w Unii Europejskiej, przemiany społeczne, błyskawiczny postęp technologiczny z cyfryzacją i ekspansją sztucznej inteligencji na czele, a także globalne procesy geopolityczne oddziałujące na nasz kraj. Jakie plany oraz warunki do działania ma samorząd terytorialny?

Zagadnienia:

 • Jakie są potrzeby i oczekiwania społeczne
 • Co będzie dziać się w „małych ojczyznach”, jakie są plany samorządowców oraz władzy centralnej
 • Czy samorządowcy mają warunki do działania na miarę czasów

Prelegenci:

 • Krzysztof Koman, Prezes Zarządu, Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis
 • Aleksandra Kosiorek, Prezydent Miasta Gdyni
 • Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polska
 • Dionizy Smoleń, Partner, PwC Polska
 • Piotr Stec, Przedstawiciel Przewodniczącej Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, KPRM

Moderator: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

11:45 - 13:00

Sesja planarna: Finanse do reformy

Po latach coraz większej centralizacji finansów samorządowych, przyszedł czas na realizację zapowiedzi odwrócenia tego procesu, w tym zapewnienia większego udziału dochodów własnych w strukturze lokalnych finansów. Jednocześnie zapowiadane są reformy podatkowe, które będą wymagały rekompensat dla samorządów. Jak należy zarządzić finansami państwa, aby wesprzeć małe ojczyzny? W jaki sposób zaspokoić potrzeby wielkich miast i małych gmin?

Zagadnienia do dyskusji:

 • Ile centralizacji, ile decentralizacji w lokalnych finansach? Co trzeba zmienić??
 • Jak odciążyć finanse samorządów, np. w zakresie wydatków na oświatę, nie przeciążając budżetu państwa?
 • Nowe źródła dochodów JST - udziały w ryczałcie, udziały w VAT?
 • Zmiany w prawie dotyczącym finansów JST - czy i co należy zmienić?

Prelegenci:

 • Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu, Aesco Group
 • Artur Jakub Goryszewski, Skarbnik gminy Radzymin
 • Izabela Kuś, Skarbnik Miasta Gdańska
 • Mariusz Lenkiewicz, p.o. Dyrektor Delegatury NIK w Olsztynie
 • dr Aleksandra Mendryk, Skarbnik Miasta Gdyni

Moderator: Krzysztof Bałękowski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

Wręczenie wyróżnień w Rankingu Skarbnik samorządu 2024

13:00 - 13:45 Przerwa obiadowa
13:45 - 14:10

Rozmowa 2:1: Co zrobić, aby Polska była w budowie

Jedną z pierwszoplanowych potrzeb Polaków nieustająco pozostaje mieć gdzie mieszkać. W jakim stopniu mogą ją zaspokajać samorządy terytorialne? Współpraca na linii samorządy-deweloperzy – kluczowe punkty i wyzwania.

Prelegenci:

 • Marcin Bazylak, prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Arkadiusz Ptak, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Moderator: Krzysztof Bałękowski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

14:20 - 14:35
Rozmowa 1:1: Energetyka samorządowa i energetyka obywatelska – czy państwo daje zielone światło?

Prelegent:

 • Anita Cieślicka, Dyrektorka Programu Miasta, Forum Energii

Moderator: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

14:45 - 15:30

Sesja plenarna: Sztuczna inteligencja i inne cyfrowe rozwiązania w służbie samorządu

Nowoczesne narzędzia ułatwiają pracę samorządom terytorialnym, pozwalają lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców i zwiększają ich aktywność, niosą ze sobą nowe możliwości oraz oszczędności. Jakie są aktualnie dostępne najnowsze rozwiązania, co przyniesie przyszłość?

Zagadnienia:

 • aktualne szanse i wyzwania związane z cyfryzacją
 • co zmienia sztuczna inteligencja w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
 • nowe przepisy: Druga Dyrektywa w sprawie Infrastruktury Krytycznej NIS2 (Network and Information Security) i jej znaczenie dla samorządu, AI Act oraz inne istotne przepisy.
 • trendy w legislacji

Prelegenci:

 • Marcin Bazylak, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
 • Małgorzata Giela, Sekretarz Miasta Zabrze
 • Michał Gamrot, Ekspert PwC
 • Maciej Groń, Ekspert NASK
 • Bartłomiej Przybyciel, Dyrektor Gdyńskiego Centrum Informatyki

Moderator: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

15:45 - 16:00
Rozmowa 1:1: Samorząd blisko biznesu

Prelegent:

 • Karol Jakubaszek, menedżer Zespołu Relacji Finansowania Handlu, BGK

Moderator: Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

16:10 - 17:00

Sesja: Wielka energia małych ojczyzn

Zagadnienia:

 • siła społecznej energii – jak sprawiać, aby została wykorzystana?
 • bariery społecznej aktywności
 • znaczenie edukacji i rola samorządu terytorialnego
 • samorządowiec XXI wieku: urzędnik czy menedżer

Prelegenci:

 • Maciej Berlicki, burmistrz Gminy i Miasta Sianów
 • Jacek Brygman, wójt Gminy Cekcyn
 • Maciej Kiełbus, partner zarządzający, ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy

Moderator: Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

20:00 - 00:00
Gala Rankingu Perły samorządu – wręczenie wyróżnień
24 maja 2024 r.
Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni (Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia)
10:00 - 10:25
Rozmowa 1:1: Unijne fundusze dla samorządów

Prelegenci:

 • Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura, Związek Powiatów Polskich

Moderator: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

10:30 - 11:20

Sesja plenarna: Pieniądze do wzięcia – finansowanie, na jakie mogą liczyć samorządy: gdzie, ile, na co i na jakich warunkach

Dochody własne, KPO, fundusze unijne - to nie jedyne możliwości finansowania samorządowych inwestycji. Gdzie szukać dodatkowych instrumentów? Czy gminną kasą da się zarządzać sprawniej i nowocześniej?

Zagadnienia:

 • rozwiązania finansowe na zielone inwestycje
 • preferencyjne źródła finansowania na inne cele
 • oferta instytucji finansowych dla samorządów, spółek komunalnych, szpitali publicznych i instytucji kultury

Prelegenci:

 • Tomasz Kierzkowski, Menedżer, Zespół Sektora Publicznego w PwC
 • Michał Kostrzewa, Partner, Radca prawny, ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy
 • dr Aleksandra Mendryk, Skarbnik Miasta Gdyni
 • dr Jakub Mielczarek, Dyrektor Biura ZWRP
 • Ewa Tyrka, Dyrektor Departamentu Sektora Samorządowego, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Beata Rutkiewicz, Wojewoda pomorski

Moderator: Krzysztof Bałękowski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

11:30 - 12:00
Fireside chat: Nowe samorządowe siły w Parlamencie – nowy punkt widzenia

12:15 - 13:30 Warsztaty
Relacje pomiędzy organami samorządu terytorialnego

Zagadnienia:
 • Ustrojowa pozycja organów gminy / powiatu - ewolucja rozwiązań prawnych
 • Pozycja wójta / starosty w procedurze uchwałodawczej
 • Ustalanie wysokości wynagrodzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta)/ starosty przez radę
 • Dostęp radnych do informacji
 • Raport o stanie gminy / powiatu i procedura udzielania wotum zaufania
 • Rozpatrywanie skarg na działanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta)/ starosty / zarządu powiatu
 • Możliwość odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przed upływem kadencji w związku z działaniami rady
 • Zakres działania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zależny od rady
 • Kompetencje przewodniczącego rady wobec pracowników urzędu gminy (miasta)/ starostwa powiatowego
 • Wnioski i rekomendacje
czytaj więcej
Dofinansowania i nowa perspektywa finansowa - jak ułożyć projekt pod kątem podatkowym i finansowym? Kwalifikowalność VAT.

Zagadnienia:
 • Zasady kwalifikowalności VAT w perspektywie finansowej 2021-2027.
 • Projekty finansowane z Regionalnych i Krajowych Programów.
 • Projekty finansowane z programów NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.
 • Niskie dochody związane z projektem i marginalny związek z działalnością gospodarczą a prawo do odliczenia - stanowiska organów podatkowych
 • Specyfika projektów dotyczących:
  • rozwoju e-usług publicznych i cyberbezpiecznego samorządu,
  • termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
  • odnawialnych źródeł energii.
czytaj więcej
Lokalne rozwiązania globalnych problemów - w praktyce

Podczas warsztatów przeanalizujemy najważniejsze megatrendy, które determinują życie także w Małych Ojczyznach. Pokażemy dobre praktyki adaptacji do skutków zmian klimatu, przyjrzymy się długoterminowemu planowaniu finansów gminy w kontekście postępujących zmian demograficznych, przyjrzymy się nowym technologiom (AI, dane GIS etc) i tym jak można efektywnie z nich korzystać w samorządach. Zapraszamy do pracy warsztatowej na przykładach wyzwań, z którymi różne gminy mierzą się na co dzień

Prowadzenie: Marta Gocłowska, ekspertka PwC Polska; Tomasz Kierzkowski, Menadżer PwC Polska; Julia Otwinowska, ekspertka PwC Polska

13:30 - 14:15 Przerwa obiadowa