WARSZTATY
odbędą się 2 czerwca 2023 r. w Gdyni, podczas drugiego dnia ogólnopolskiego Kongresu Perły samorządu
Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni
Aleja Zwycięstwa 96/98, Gdynia

10:00 – 11:30 Warsztaty: Zamówieniowe oblicze gospodarki komunalnej

Planowane zagadnienia:
 • zamówienia publiczne jako instrument realizacji usług z zakresu gospodarki komunalnej
 • wpływ zmian w prawie zamówień publicznych na realizację usług z zakresu gospodarki komunalnej – ocena regulacji funkcjonujących od 2021 r.
 • newralgiczne obszary kontraktowania przez podmioty publiczne w perspektywie orzecznictwa oraz stanowisk kontrolnych
 • zinstytucjonalizowane i niezinstytucjonalizowane formuły alternatywne realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej względem zamówień publicznych
 • alternatywne formuły organizacji gospodarki komunalnej z uwzględnieniem współpracy międzygminnej oraz zamówień in-house
Prowadzenie: Konrad Różowicz, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Warsztaty: Optymalizacja gminnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi

Planowane zagadnienia:
 • możliwe obszary optymalizacji gminnych systemów odpadowych
 • zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zamówienia publiczne na odbiór lub zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • nieruchomości niezamieszkane w gminnych systemach odpadowych
 • metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zamówienia in-house w gospodarce odpadami komunalnymi
 • współpraca międzygminna w zakresie realizacji zadań odpadowych
 • dialog odpadowy
 • mądra edukacja odpadowa
Prowadzenie: Maciej Kiełbus, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners
13:15 - 14:00 Indywidualne konsultacje uczestników z trenerami, wydanie certyfikatów warsztatowych, przerwa obiadowa
10:00 – 11:30 Warsztaty: Podatek od nieruchomości – praktyczna adaptacja orzecznictwa

Planowane zagadnienia:
 • gospodarczy charakter przedmiotów opodatkowania – opodatkowanie osób fizycznych oraz osób prawnych, które posiadają status przedsiębiorcy (używane w ustawie pojęcia związania i zajęcia)
 • podmiotowa strona opodatkowania – w tym sposób ustalania i poszukiwania kategorii podatnika podatku od nieruchomości
 • przedmiotowa strona opodatkowania – w tym okoliczności, których ustalenie jest niezbędne dla decyzji, czy mamy do czynienia z przedmiotem podatku
 • wysokość opodatkowania – stosowanie właściwej stawki oraz sposób kalkulacji podstawy opodatkowania
Prowadzenie: dr Paweł Grzybowski, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 13:15 Warsztaty: Gdzie szukać VAT-u do odliczenia?

Planowane zagadnienia:
 • podejmowanie przez jednostki samorządu terytorialnego przedsięwzięć inwestycyjnych w kontekście możliwości oraz zakresu odliczenia podatku naliczonego VAT
 • realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem spółek komunalnych w kontekście opodatkowania VAT
 • praktyki dotyczące przekazywania przez samorząd zadań do realizacji swoim spółkom
 • zmiana praktyki opodatkowania VAT rozliczeń pieniężnych zachodzących pomiędzy jednostkami samorządu a ich spółkami, w szczególności w zakresie wykonywania zadań obejmujących sport i rekreację, zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz porządku (zieleń, drogi publiczne, obiekty użyteczności publicznej)
Prowadzenie: Michał Kostrzewa, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners
13:15 - 14:00 Indywidualne konsultacje uczestników z trenerami, wydanie certyfikatów warsztatowych, przerwa obiadowa

Koszty


Koszt udziału w wybranych warsztatach (do wyboru jedna ze Ścieżek):

 • do 31 marca 2023 r.: 299 złotych netto *
 • do 18 maja 2023 r.: 399 złotych netto *
* Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO:
INFOR PL SA
Burakowska 14
01-066 Warszawa
mBank S.A O/Korporacyjny W-Wa
06 1140 1010 0000 5239 4300 1001
W tytule przelewu: nazwa Ścieżki, imię i nazwisko uczestnika


Formularz zgłoszeniowyProsimy o wybór jednej z poniższych Ścieżek, liczba miejsca na warsztatach jest ograniczona

Wybór Ścieżki

Dane uczestnika
(podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w kongresie)

* pola wymagane

Imię: *
Nazwisko: *
Telefon*
komórkowy
lub stacjonarny

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

E-mail: *
Stanowisko: *

Dane instytucji/firmy

Nazwa firmy / instytucji: *
Ulica i numer *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
Kod promocyjny/zniżkowy
Chcę otrzymać fakturę proforma