ZAKOŃCZYLIŚMY ZBIERANIE ANKIET RANKINGOWYCH


Zapraszamy do udziału w VI edycji rankingu.


Przed nami szósta już edycja Rankingu „Skarbnik Samorządu”, w ramach którego Redakcja „Dziennika-Gazety Prawnej” wraz z ekspertami Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A. wyłania najlepszych menadżerów samorządowych finansów w Polsce. Rola skarbników w ostatnich latach w wyraźny sposób wyewoluowała. Ich praca stanowi fundament polityki samorządów lokalnych. Służby finansowe odpowiedzialne są nie tylko za bieżącą obsługę księgową budżetów, ale w pełni współuczestniczą w procesach zarządczych i kreują polityki rozwoju na wszystkich polach działalności samorządów. Bez wątpienia wyraźny wpływ na podniesienie rangi skarbników miały ostatnie lata, kiedy stanęliśmy wobec wyzwań, jakie przyniosła pandemia i wynikające z niej problemy gospodarcze oraz finansowe. Samorządy jako pierwsze uruchomiły działania osłonowe i pomocowe dla mieszkańców i przedsiębiorców, zapewniając jednocześnie sprawne funkcjonowanie administracji i kontynuację procesów inwestycyjnych, wykorzystując możliwości, jakie dawały środki finansowe Unii Europejskiej.

Ranking „Skarbnik Samorządu” 2023 obejmować będzie gminy i powiaty według kryterium wielkości jednostki samorządu terytorialnego:

  • gminy wiejskie
  • gminy miejsko-wiejskie
  • gminy miejskie do 25 tys. mieszkańców
  • gminy miejskie powyżej 25 tys. mieszkańców
  • miasta na prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców
  • miasta na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców
  • powiatyWręczenie wyróżnień w rankingu Skarbnik Samorządu 2023 odbędzie się 1 czerwca 2023r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.


PARTNER MERYTORYCZNY RANKINGU