ZAKOŃCZYLIŚMY ZBIERANIE PRAC KONKURSOWYCHZapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu.


Samorządowcy! Pokażcie, jak się komunikujecie!


Czwarta edycja konkursu „Samorządowy lider komunikacji i promocji” jest poświęcona działaniom, za pomocą których władze lokalne starają się dotrzeć czy to do mieszkańców, przedsiębiorców czy innych grup np. turystów. Jeśli Państwa urząd zorganizował ostatnio jakąś kampanię – np. zachęcał do korzystania z komunikacji miejskiej albo do picia gminnej wody – i miała ona jakieś wspólne hasło czy przekaz, to znaczy, że kwalifikuje się ona do naszego konkursu.

Do wzięcia udziału zapraszamy samorządy wszystkich szczebli. Nawet licząca 5 tys. mieszkańców gmina może wygrać z 2-milionowym województwem – najważniejszy jest pomysł!

We wniosku zgłoszeniowym prosimy o opisanie najlepszego projektu komunikacyjnego lub promocyjnego, jakie Państwa samorząd przeprowadził w 2022 r. Do wniosku można załączać w wersji elektronicznej materiały wideo, plakaty, ulotki, i inne dodatki, dzięki którym lepiej poznamy Państwa projekt. Będziemy oceniać przede wszystkim pomysł, dzięki któremu staraliście się dotrzeć do odbiorców, a także wybrane sposoby komunikacji i osiągnięte efekty.

Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać:

  • gminy wiejskie,
  • gminy miejsko-wiejskie,
  • gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców,
  • gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców,
  • powiaty
  • urzędy marszałkowskie


Wręczenie wyróżnień w konkursie „Samorządowy lider komunikacji i promocji 2023” odbędzie się
1 czerwca 2023 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.