IX edycja ogólnopolskiego rankingu Perły Samorządu 2021 Dziennika Gazety PrawnejTermin składania ankiet do Rankingu „Perły Samorządu” został przedłużony do 29 marca włącznie.
Jest to data ostateczna i nieprzekraczalna.


W minionym roku, gdy cały świat mierzył się z pandemią koronawirusa, mogliśmy się dobitnie przekonać, jak bardzo działania samorządów wpływają na jakość życia mieszkańców, zarówno w wymiarze codziennym, jak i sytuacjach nadzwyczajnych. Zmierzyliście się Państwo z zupełnie nowymi wyzwaniami, musieliście rewidować zamierzenia inwestycyjne, reagować na kryzys gospodarczy, organizować naukę zdalną, nierzadko też zmienić formę pracy urzędu. W tegorocznej, dziewiątej już edycji rankingu Perły Samorządu chcemy sprawdzić, jak Wam to się udało i docenić te szczególne działania, które podejmowaliście na rzecz swoich społeczności.

"Pereł Samorządu" szukamy w pięciu kategoriach:

  • gmina do 5 tys. mieszkańców (nowa kategoria),
  • gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • gmina miejsko-wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • gmina miejska do 100 tys. mieszkańców,
  • gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców

Pytania, pogrupowane tematycznie w pięć obszarów: gospodarka, edukacja, zdrowie i opieka, cyfryzacja, środowisko naturalnie nawiązują także do sytuacji związanej z pandemią, finansami oraz społeczną odpowiedzialnością (ESG).

Podobnie jak w latach ubiegłych, chcemy wyłonić najlepszego włodarza, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który dobrze gminę reprezentował na forum publicznym, skutecznie zabiegał o poparcie dla jej planów, efektywnie organizował pracę urzędu i był zaangażowany w inicjatywy lokalnej społeczności.

Nie rezygnujemy też z poszukiwania Liderów Dobrych Praktyk w czterech obszarach: gospodarki, edukacji, zdrowia i opieki oraz środowiska. Mamy nadzieję, że kolejny raz będziemy mogli wyróżnić Państwa za ciekawe, oryginalne pomysły i dobre inicjatywy.

UDZIAŁ W RANKINGU JEST BEZPŁATNY

Na wypełnione ankiety czekamy do 23 marca br.


PARTNER MERYTORYCZNY RANKINGU

REGULAMIN RANKINGU "PERŁY SAMORZĄDU 2021"


UWAGA: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umożliwiającego dostęp do ankiety nie jest równoznaczne z przystąpieniem do rankingu.


Zgodnie z postanowieniami regulaminu wraz z wypełnioną ankietą, Osoba Kontaktowa jest zobligowana do przesłania skanu wypełnionego i podpisanego przez Wójta / Burmistrza / Prezydenta miasta, załącznika nr 1 dołączonego do Regulaminu.

Uzupełniony załącznik należy przesłać na adres e-mail: rafal.zielinski@infor.pl, najpóźniej do dnia 23 marca br.

Wypełnienie ankiety bez przesłania skanu wypełnionego i podpisanego załącznika, zostanie uznane za nieważne.


ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO ANKIETY WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KLIKNIJ)

Aby otrzymać dostęp do ankiety rankingu Perły Samorządu, należy wypełnić i wysłać poniższy formularz.

Dane uczestnika (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania dostępu do ankiety)

* pola wymagane

Nazwa gminy:*
Adres gminy:*
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:*
Stanowisko:*
Telefon osoby kontaktowej*
komórkowy
lub stacjonarny

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

E-mail:*