Zapraszamy wszystkie samorządy do bezpłatnego udziału w kongresie Perły samorządu!
Tegoroczna edycja kongresu odbędzie się w formule online. Sesje plenarne, panele dyskusyjne oraz gale wręczenia wyróżnień w rankingach Dziennika Gazety Prawnej będzie można śledzić na żywo na:
www.perlysamorzadu.gazetaprawna.pl/info

Bądźcie Państwo z nami!

Kongres Perły Samorządu
12-13 maja 2021 r.
Dzień pierwszy – 12 maja 2021 r.
10.00-11.10 Otwarcie kongresu: Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej oraz Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Wystąpienie: Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Sesja plenarna: Dla dobra obywateli – jakiego sprawowania władzy i rządzenia potrzebujemy?

Współpraca i wzajemne zaufanie nie są cechami dominującymi w polskim życiu publicznym. Są jednak niezbędne dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego i sprawnego zarządzania publicznego. Jak więc, mając świadomość ograniczeń jakie wynikają z temperatury polskiego życia publicznego dobrze rządzić i współpracować? W jakich obszarach udaje się nam sprawnie współdziałać i realizować strategie rozwojowe. Jakie mamy dobre praktyki z których powinniśmy korzystać. Ostatni rok był doświadczeniem niezwykłym. Wyraźnie zobaczyliśmy wyzwania stojące przed globalizacją, dotknęliśmy granic sprawczości biznesu i ponownie dostrzegliśmy wagę jaką w życiu obywateli odgrywa Państwo. W dyskusji postaramy się więc wskazać jakie są najważniejsze post-pandemiczne wnioski dla tego jak organizujemy rządzenie w Polsce i co oznaczają one dla samorządów.

Prelegenci:

 • Michał Cieślak, minister - członek Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Bartłomiej Pawlak Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni
 • Marek Wójcik, pełnomocnik zarządu-ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich

Prowadzenie: Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej

11.10-11.40 Studio LIVE DGP: Coraz więcej zadań, coraz mniej środków – polityka społeczna wobec zmian ustrojowych

O tym, że samorządy dostają za mało pieniędzy w stosunku do zadań, które mają wykonywać, słyszymy od lat. Jednak pandemia, jak soczewka, pokazała, gdzie problemy się ogniskują. Największym wyzwaniem okazały się obszary od lat finansowo zaniedbywane – jak choćby pomoc społeczna czy oświata. Pojawiły się też nowe zadania, stricte związane z pandemią. Dlatego coraz częściej pojawiają się pomysły, by pewne zdania rząd jednoznacznie wziął na siebie: np. finansowanie płac nauczycieli czy przejęcie szpitali powiatowych. Czy to właściwy kierunek? Jak odciążać samorządy, nie ograniczając jednocześnie ich autonomii?


Prelegenci:

 • Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia
 • Roman Kolek, radny województwa opolskiego
 • Krzysztof Koman, prezes zarządu CentroPolis SA
 • Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Prowadzenie: Agata Szczepańska, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

11.40-12.40 Sesja plenarna: Przedsiębiorca potrzebny od zaraz, czyli jak przyciągnąć inwestorów

Jakościowe miejsca pracy i długoterminowe inwestycje potrafią zapewnić lokalnej społeczności stabilny rozwój. Udany projekt przyciąga kolejny i pozwala na budowę zrównoważonego ekosystemu gospodarczego. Jak doprowadzić do realizacji takiego scenariusza? Jakimi narzędziami się posługiwać? Jak zachować asertywność i podmiotowość w relacji z biznesem i jakiego rodzaju inwestycje możemy uznać za jakościowe?


Prelegenci:

 • Michał Cieślak, minister - członek Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 • Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
 • Justyna Patyk, kierownik Referatu Rozwoju i Obsługi Inwestora, Urząd Miasta Gdyni
 • Dionizy Smoleń, dyrektor w Zespole ds. Sektora Publicznego & Infrastruktury PwC

Prowadzenie: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

12.40-12.50 Studio LIVE DGP: Rozmowa 1:1

Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie zdrowia
12.50-13.40 Sesja plenarna: Rewolucja własnościowa w szpitalach - szansa czy zagrożenie dla ich działania i sytuacji finansowej

Pandemia okazała się listkiem lakmusowym tego, z jak głębokimi problemami boryka się polski system ochrony zdrowia. Ograniczone finansowanie odbiegające od standardów europejskich, ogromne deficyty kadrowe, w końcu - rozdrobnienie właścicielskie szpitali, które, zdaniem rządu, blokuje sprawne zarządzanie placówkami ochrony zdrowia. Czy w związku z tym szpitale czeka prawdziwe trzęsienie ziemi w kwestiach własnościowych? Czy przejęcie nadzoru nad szpitalami przez wojewodów oznacza ograniczenie samorządności lokalnych włodarzy? Na ile to faktycznie konieczne działanie, a na ile zamach na niezależność samorządową i pozbawianie wpływu na kreowanie polityki zdrowotnej w regionach? Co restrukturyzacja właścicielska oznacza dla systemu finansowania szpitali? Co z odpowiedzialnością za ich długi i czy rząd ma plan B na ich ewentualną spłatę.


Prelegenci:

 • prof. nadzw. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali
 • Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini zarządu Województwa Pomorskiego
 • Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki
 • Bernadeta Skóbel, kierownik działu monitoringu prawnego i ekspertyz Związku Powiatów Polskich

Prowadzenie: Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

13.40-14.00 Studio LIVE DGP Rozmowa 1:1: Zielona transformacja jako szansa na inwestycyjną zmianę dla samorządów

Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska
oraz Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej
14.00 – 14.20 Studio LIVE DGP: Zielony Biznes i inwestycje - co oznaczają dla samorządów

Zielone technologie zmienią rzeczywistość, w której funkcjonują samorządy, przedsiębiorcy, my wszyscy. Rewolucji towarzyszą obawy, że proces będzie bolesny i kosztowny. Jednocześnie jest szansą na pobudzenie lokalnego rynku i poprawę jakości życia mieszkańców.

Prelegenci:

 • Ewa Janczukowicz-Cichosz, wicedyrektor Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni
 • Jarosław Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego

Prowadzenie: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

14.20-15.20 Sesja plenarna: Nowoczesne technologie w gminnych systemach gospodarki odpadami

Ekologia w gospodarce odpadami oznacza zmianę percepcji: to nie śmieci, ale surowiec, który należy jak najskuteczniej odzyskiwać. Cywilizacyjny skok nie dokona się bez wykorzystania nowoczesnych technologii

Prelegenci:

 • Dominik Bąk, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Maciej Kiełbus, prawnik, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k.
 • Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – to be confirmed
 • Dorota Wikieł-Sujkowska, dyrektor ds. inwestycji i ochrony środowiska Ekodolina Sp. z o.o.
 • Jacek Wodzisławski, prezes zarządu Fundacji RECAL

Prowadzenie: Katarzyna Nocuń, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

15.20-16.20 Studio LIVE DGP: Nowe wyzwania, przyspieszenie globalnych trendów i pandemiczna lekcja – jak skutecznie zarządzać w sferze publicznej na poziomie lokalnym

Z jednej strony zakwestionowanie dotychczasowego modelu globalizacji a z drugiej przyspieszenie megatrendów. Bilans doświadczenia pandemicznego jest niejedonoznaczny i długo jeszcze taki pozostanie. Jednak ci, którzy rządząc służą obywatelom i podlegają demokratycznym procedurom nie mogą pozwolić sobie na komfort oczekiwania na to aż ostatecznie wnioski staną się oczywiste. Dlatego już teraz, siegamy po doświadczenia mających różne perspektywy praktyków i akademików po to aby zrozumieć jak zmienia się zarządzanie publiczne. Jakie są najważniejsze lekcje i praktyczne wnioski które powinniśmy mieć z tylu głowy aby dobrze rządzić. Postaramy się też odpowiedzieć na pytanie o to jakie trendy i wyzwania z nami pozostaną i jakich nowych problemów powinniśmy się obawiać?

Prelegenci:

 • Richard Abadie, partner, global leader capital projects and infrastructure PwC UK
 • Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki
 • Kamzy Gunaratnam, deputy Mayor of Oslo

Prowadzenie: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

20.00-21.30 Gala wręczenia wyróżnień w rankingu Perły Samorządu 2021
Dzień drugi – 13 maja 2021 r.
10.00-10.30 Studio LIVE DGP: Efektywne zarządzanie komunikacją

 • Michał Kaczorowski, redaktor naczelny portal trojmiasto.pl

Prowadzenie: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej oraz Jakub Kapiszewski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

10.30-10.50 Studio LIVE DGP: Nowoczesna komunikacja w samorządzie

 • Agnieszka Janowicz, redaktor naczelna Gdynia.pl

Prowadzenie: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

10.50–11.05 Ogłoszenie wyników konkursu Samorządowy Lider komunikacji i promocji 2021
11.05-11.15 Studio LIVE DGP: Efektywne zarządzanie komunikacją w dobie cyfrowej rewolucji mediów

 • dr hab. Anna Elżbieta Adamus-Matuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
11.15–11.40 Studio LIVE DGP: Łączenie z laureatami konkursu Samorządowy Lider komunikacji i promocji
11.40-11.50 Studio LIVE DGP: Efektywna współpraca samorządów przy realizacji i utrzymaniu inwestycji infrastrukturalnych

 • Andrzej Trojanowski Doradca prawny, Delegatura NIK w Rzeszowie
11.50-12.50 Sesja plenarna: Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej – jak samorządy mają wykorzystać swoją szansę?

Wchodzimy w nową perspektywę unijną. Przed Polską zatwierdzenie ostatecznego kształtu programów operacyjnych i zdecydowanie, na co wydamy miliardy euro z Funduszu Odbudowy. Jak zwykle przy dystrybucji unijnej środków wielką rolę do odegrania mają władze lokalne, dotąd zarządzające ok. 40 proc. wszystkich eurofunduszy w kraju. Co zmieni się w unijnym programowaniu 2021-2027? Gdzie szukać źródeł finansowania inwestycji i jak zmieniły się priorytety UE w stosunku do perspektywy 2014-2020? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi razem z ekspertami i praktykami.


Prelegenci:

 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej
 • Izabela Kuś, skarbnik Miasta Gdańska
 • Andrzej Maciejewski, ekspert ds. JST
 • dr Jacek Sierak, pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Ekonomiki I Finansów Samorządu Terytorialnego
 • Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Prowadzenie: Tomasz Żółciak, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

12.50–13.10 Ogłoszenie wyników Rankingu Skarbnik samorządu 2021
13.10-13.25 Studio LIVE DGP: Rozmowa: Jak zdobyć środki, zrealizować cele i nie zbankrutować?

W świecie niskich stóp procentowych, wspierania płynności przez banki centralne i olbrzymich planów stymulacyjnych pozyskanie środków na realizacje samorządowych inwestycji powinno być łatwe. To jednak tylko pozory o czym doskonale wiedza ci którzy w samorządach odpowiadają za kwestie pieniędzy. Jakiego rodzaju finansowanie jest bezpieczne i dopasowane do celów i wielkości samorządu. Jak zarządzać długoterminowymi projektami i czego możemy się na rynku finansowym spodziewać gdy nadejdzie czas spłacania zaciągniętych dla ratowania gospodarek długów.


 • Maciej Bukowski, prezes zarządu WiseEuropa
 • dr hab. Marcin Wołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni

Prowadzenie: Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

13.25–13.45 Studio LIVE DGP: Łączenie z laureatami Rankingu Skarbnik samorządu 2021
13.45-14.40 Sesja plenarna: Demografia, migracje i zmiany populacyjne w rzeczywistości po pandemicznej

Rekordowo szybko zmniejsza się liczba Polaków. Od wielu lat nie mieliśmy tak mało urodzeń. Na to nakłada się, największa od dekady, liczba zgonów. Pod tym względem tak źle nie było od II Wojny Światowej. W 2020 r. zmarło niemal 129 tys. osób więcej, niż się urodziło. To wszystko przekłada się na sytuację demograficzną w samorządach. Już część z nich borykała się z problemem wyludniania, pandemia tylko ten trend pogłębiła. Jak w takim razie lokalni włodarze mogą przeciwdziałać tak negatywnym zjawiskom, czy dysponując takimi a nie innymi ograniczonymi zasobami i instrumentami mogę poprawić sytuację populacyjną, ale również zdrowotną na własnych terenach?


Prelegenci:

 • Michał Kot, członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej
 • prof. Irena Kotowska, Instytut Statystyki i Demografii SGH
 • Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej
 • Adam Neumann, prezydent Gliwic

Prowadzenie: Dominika Sikora, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej

14.40-15.10 Studio LIVE DGP: Autobus z napisem koniec

Czy ktoś jeszcze wątpi w fakt, że pandemia zmieniła nasze potrzeby w zakresie przemieszczania się? Raczej nie. Otwarte jednak pozostaje pytanie, co będzie, kiedy już pokonamy wirusa. Czy wszystko wróci do normy, czy też czeka nas wielkie dostosowanie się – a jeśli tak, to w jaką stronę pójdą zmiany?


Prelegenci:

 • Marcin Gromadzki, ekspert Marcin Gromadzki Public Transport Consulting
 • Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 • Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Prowadzenie: Jakub Kapiszewski, dziennikarz Dziennika Gazety Prawnej

15.10-15.20 Zakończenie Kongresu