Już 12 czerwca na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukaże się relacja z gali wręczenia wyróżnień w rankingu Skarbnik Samorządu 2019.
W tym wydaniu znajdą się także prezentacje nagrodzonych m.in: Gminy Stępnica oraz Miasta i Gminy Radzymin.
Zapraszamy do lektury.


II edycja ogólnopolskiego rankingu Skarbnik Samorządu
Dziennika Gazety Prawnej.Sprawne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego to m.in. budowa funkcjonalnej infrastruktury, określenie priorytetów rozwojowych, ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez sprawnego zarządzania budżetem gminy i powiatu.

W tym roku po raz drugi uhonorujemy samorządowców odpowiedzialnych za ten fundamentalny aspekt funkcjonowania JST – budżet i finanse. Na kluczową rolę skarbnika składa się zarówno umiejętność stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym.

Budżet to przede wszystkim liczby. Stąd narzędzie, umożliwiające stworzenie rankingu, musiało opierać się na twardych danych dotyczących działów bezpośrednio podlegających skarbnikom. Tworząc tegoroczną ankietę stawialiśmy sobie za cel wykorzystanie naszej wiedzy o pracy skarbników oraz doświadczenia z poprzedniej edycji. Dzięki temu stworzyliśmy precyzyjną i obiektywną ocenę zakresu odpowiedzialności, charakteru podejmowanych zadań oraz złożoności struktury budżetu gminy i powiatu w każdej z kategorii.

W tym roku wybierzemy najlepszych skarbników w ośmiu kategoriach gmin oraz trzech kategoriach powiatów (kryterium będzie wielkość jednostki):

 • gminy wiejskie do 5 tys. mieszkańców;
 • gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców;

 • gminy miejsko-wiejskie do 10 tys. mieszkańców;
 • gminy miejsko-wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców;

 • gmina miejska do 20 tys. mieszkańców;
 • gmina miejska powyżej 20 tys. mieszkańców;

 • miasto na prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców;
 • miasto na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców;

 • powiat do 60 tys. mieszkańców;
 • powiat powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców;
 • powiat powyżej 120 tys. mieszkańców;

Zapraszamy do udziału w rankingu „Skarbnik Samorządu 2019”. Jesteśmy przekonani, że zdobycie tego wyróżnienia stanie się dodatkową motywacją do codziennej pracy, a także uznaniem zasług w działalności na rzecz mieszkańców oraz rozwoju gminy i powiatu.


Udział w rankingu jest bezpłatny.


PARTNER MERYTORYCZNY RANKINGU

REGULAMIN RANKINGU "SKARBNIK SAMORZĄDU 2019"


ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO ANKIETY WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KlIKNIJ)

Aby otrzymać dostęp do ankiety Skarbnika Samorządu należy wypełnić i wysłać poniższy formularz.

Dane uczestnika (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w rankingu)

* pola wymagane

Nazwa gminy/powiatu:*
Adres gminy/powiatu:*
Imię i nazwisko skarbnika:*
Imię i nazwisko osoby kontaktowej:*
Telefon osoby kontaktowej*
komórkowy
lub stacjonarny

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

E-mail:*

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umożliwiającego dostęp do ankiety nie jest równoznaczne z przystąpieniem do rankingu.


O ostatecznym przystąpieniu do rankingu decyduje zgłoszenie ( zał. do regulaminu ), które należy wypełnić i podpisać najpóźniej do dnia 6 kwietnia br. Skan dokumentu proszę przesłać na adres rafal.zielinski@infor.pl


W związku z dużym zainteresowaniem rankingiem i licznymi prośbami z Państwa strony, przedłużamy termin zbierania ankiet.
Na wypełnione ankiety czekamy do 6 kwietnia br.


Załącznik nr 1 do regulaminu o przystąpieniu do rankingu (obowiązkowy)