Zakończono przyjmowanie zgłoszeń do Rankingu Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży


III edycja rankingu Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieżyKultura fizyczna i sport stanowią w dzisiejszym społeczeństwie zasadniczą sferę kultury życia każdego człowieka. Zadaniem własnym samorządów terytorialnych, obok innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, jest wspieranie kultury fizycznej na swoim terenie działania. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej wymaga od władz samorządowych przeznaczenia części budżetów na dofinansowanie zadań związanych z aktywnością ruchową ogółu społeczności, z uwzględnieniem budowy terenów rekreacyjnych oraz urządzeń sportowych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom dotyczącym szeroko pojętej aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży Dziennik Gazeta Prawna postanowił zorganizować ranking, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie samorządów wyróżniających się w tym zakresie dużą aktywnością.

Do udziału w rankingu mogą zgłaszać się gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta do 100 tys., miasta powyżej 100 tys.


Udział w rankingu jest bezpłatny.


PARTNER MERYTORYCZNY RANKINGU

REGULAMIN RANKINGU "AKTYWIZACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEŻY"