I edycja ogólnopolskiego rankingu Skarbnik Samorządu Dziennika Gazety Prawnej

Zapraszamy Państwa do udziału w pierwszej edycji rankingu „Skarbnik Samorządu”.


UWAGA! Przyjmowanie zgłoszeń do rankingów Perły Samorządu oraz Skarbnik Samorządu zostało zakończone 30 marca br. Dziękujemy za liczny udział. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Kongresu Perły Samorządu, który odbędzie się w dniach 17-18 maja w Gdyni.

W tym roku wybierzemy najlepszych skarbników w ośmiu kategoriach gmin oraz trzech kategoriach powiatów (kryterium będzie wielkość jednostki):

 • gminy wiejskie do 5 tys. mieszkańców;
 • gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców;

 • gminy miejsko-wiejskie do 10 tys. mieszkańców;
 • gminy miejsko-wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców;

 • gmina miejska do 20 tys. mieszkańców;
 • gmina miejska powyżej 20 tys. mieszkańców ;

 • miasto na prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców;
 • miasto na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców;

 • powiat do 60 tys. mieszkańców;
 • powiat powyżej 60 tys. do 120 tys. mieszkańców;
 • powiat powyżej 120 tys. mieszkańców;

Sprawne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego to m.in. budowa funkcjonalnej infrastruktury, określenie priorytetów rozwojowych, ciągłe podnoszenie jakości życia mieszkańców. Osiągnięcie tych celów nie byłoby możliwe bez sprawnego zarządzania budżetem gminy i powiatu.

W tym roku po raz pierwszy uhonorujemy samorządowców odpowiedzialnych za ten fundamentalny aspekt funkcjonowania JST – budżet i finanse. Na kluczową rolę skarbnika składa się zarówno umiejętność stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokie kompetencje w zarządzaniu zespołem finansowo-księgowym.

Budżet to przede wszystkim liczby. Stąd narzędzie, umożliwiające stworzenie rankingu, musiało opierać się na twardych danych dotyczących działów bezpośrednio podlegających skarbnikom. Tworząc tegoroczną ankietę stawialiśmy sobie za cel przede wszystkim maksymalnie precyzyjną i obiektywną ocenę zakresu odpowiedzialności, charakteru podejmowanych zadań oraz złożoności struktury budżetu gminy i powiatu w każdej z kategorii.

Zapraszamy do udziału w rankingu „Skarbnik Samorządu 2018”. Jesteśmy przekonani, że zdobycie tego wyróżnienia stanie się dodatkową motywacją do codziennej pracy, a także uznaniem zasług w działalności na rzecz mieszkańców oraz rozwoju gminy i powiatu.

REGULAMIN RANKINGU "SKARBNIK SAMORZĄDU 2018"

BY UZYSKAĆ DOSTĘP DO ANKIETY WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (KlIKNIJ)

Aby otrzymać dostęp do ankiety Skarbnika Samorządu należy wypełnić i wysłać poniższy formularz.

SKARBNIK SAMORZĄDU

Nazwa gminy*

Adres gminy*

Imię i nazwisko skarbnika*

Imię i nazwisko osoby kontaktowej*

Telefon osoby kontaktowej*

Email:*


Wypełnienie formularza zgłoszeniowego umożliwiającego dostęp do ankiety nie jest równoznaczne z przystąpieniem do rankingu.

Pobierz oświadczenie o przystąpieniu do rankingu tutaj: OŚWIADCZENIE
Prześlij podpisane oświadczenie na adres: rafal.zielinski@infor.pl najpóźniej do 30 marca br.

Zapoznałem(am) się z Regulaminem i akceptuję jego treść.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacjielektronicznej od spółek Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.*

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego przez spółki Grupy INFOR PL oraz podmiotów współpracujących.*

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefonu) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego kontrahentów spółek z Grupy INFOR PL.*

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez INFOR BIZNES i INFOR PL S.A., w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy kapitałowej INFOR oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez spółki z Grupy kapitałowej INFOR, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępnione zarówno spółkom z grupy kapitałowej INFOR, jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. INFOR BIZNES Sp. z o.o. oraz INFOR PL S.A. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez Grupę kapitałową INFOR PL rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://holding.infor.pl/
Niniejsze zgody są niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez spółki z Grupy INFOR PL i mogą być przez Państwa wycofane w każdym czasie.