VI edycja ogólnopolskiego rankingu Perły samorządu Dziennika Gazety Prawnej

UWAGA! Przyjmowanie zgłoszeń do rankingów Perły Samorządu oraz Skarbnik Samorządu zostało zakończone 30 marca br. Dziękujemy za liczny udział. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Kongresu Perły Samorządu, który odbędzie się w dniach 17-18 maja w Gdyni.

To już szósta edycja rankingu Perły Samorządu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną.
Po raz trzeci przy wsparciu merytorycznym firmy doradczej Deloitte.


Celem rankingu jest wybór najlepszych gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich poniżej 100 tys. mieszkańców oraz miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców, a także najlepszych włodarzy w podziale na te same kategorie.

Wszystkie gminy w Polsce, niezależnie od ich wielkości, zamożności czy położenia geograficznego realizują te same, wyznaczone przez prawo, zadania i obowiązki względem społeczności lokalnych. Miano Perły samorządu powinny nosić te spośród nich, które wyróżniają się w sposób szczególny poprzez realizację tych zadań na poziomie bardziej zaawansowanym i kompleksowym niż pozostali, wykorzystując innowacyjne rozwiązania. W edycji 2018 rankingu Perły samorządu chcielibyśmy, podobnie jak w poprzednim roku, przyjrzeć się, w jaki sposób gminy zapewniają jakość zarządzania, jakość przestrzeni, jakość usług publicznych oraz jakość kapitału społecznego.

Dobry włodarz zasługujący na miano Perły samorządu musi stawić czoła wielu oczekiwaniom członków społeczności lokalnej oraz pełnić wiele różnych ról istotnych dla rozwoju gminy. W tegorocznym rankingu chcielibyśmy ocenić osiągnięcia włodarzy skupione wokół czterech różnych obszarów jego aktywności.

  • Włodarz jako menedżer, czyli osoba zarządzająca instytucją i dążąca do jak najlepszego wykorzystania zasobów;
  • Włodarz jako koordynator, czyli osoba, która stanowi katalizator oraz motor napędowy procesów dziejących się w gminie;
  • Włodarz jako ambasador, czyli osoba, która swoim wizerunkiem, podejściem oraz osobowością stanowi najlepszą wizytówkę gminy i mieszkańców;
  • Włodarz jako reprezentant, czyli osoba, której społeczność lokalna udzieliła w wyborach mandatu zaufania.

Włodarze są typowaniu subiektywnie, ale biorąc pod uwagę istotne aspekty związane z funkcjonowaniem urzędu gminy oraz koordynacją działań lokalnych. Istotnym kryterium oceny jest również reprezentowanie i promowanie gminy na forum krajowym oraz międzynarodowym.

Partnerem merytorycznym rankingu jest firma doradcza Deloitte.

Wręczenie wyróżnień nastąpi podczas kongresu Perły Samorząu w dniu 17 maja 2018 roku
w Gdyni.

REGULAMIN RANKINGU "PERŁY SAMORZĄDU 2018"