To już 10 edycja naszej sztandarowej akcji – „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości”. Od lat budujemy apolityczną, profesjonalną platformę debaty publicznej, aby spokojnie, rzeczowo i merytorycznie rozmawiać o tym, co najważniejsze w polskiej gospodarce. Naszym celem jest podtrzymywanie dialogu pomiędzy światami biznesu i polityki. Jesteśmy przekonani, że taki dialog jest niezbędny, aby zapewnić siłę i dobrobyt społeczeństwu i państwu.

Ostatnie lata i miesiące pokazały, jak ważna jest dobra, jakościowa współpraca. Mechanizmy wsparcia, rozwój infrastruktury, dobra edukacja i nauka, silne instytucje – to wszystko pozwalało niektórym państwom lepiej od innych radzić sobie ze skutkami pandemicznego kryzysu. Miało to bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie biznesu. Ponadto to biznes, jego elastyczność, efektywność i sprawczość okazały się kluczowe w gospodarczej odbudowie.

Dlatego w tegorocznej edycji naszej akcji koncentrujemy się na tym co podstawowe i najważniejsze. Na rozmowie o tym:

 • jak tworzyć dobre prawo,
 • jakich regulacji potrzebuje biznes,
 • co przedsiębiorcy powinni dać państwu,
 • jaka jest ich społeczna odpowiedzialność,
 • jak powinna wyglądać współpraca biznesu nie tylko z administracją, lecz także we własnym gronie,
 • jaka jest rola samorządu lokalnego i regionalnego,
 • gdzie w gospodarce są największe wyzwania, a gdzie największy potencjał wzrostu,
 • jak z niego skorzystać, w co inwestować, a z czego rezygnować,
 • jak rozumieć i jak rozwijać we współczesnym świecie wartość – dla pracodawców, pracowników i Polski.

Te fundamentalne tematy nabrały nowego i niestety dramatycznego charakteru po 24 lutego 2022 r. – po rosyjskiej napaści na Ukrainę. Nie tylko administracja i samorząd ale społeczeństwo i biznes stanęły wobec zupełnie nowego wyzwania. Musimy zrozumieć jego naturę. Co oznacza kryzys uchodźczy, co zmienia w planach inwestycyjnych nowa rzeczywistość bezpieczeństwa? Jakie będą makroekonomiczne skutki kolejnych szoków? Jak należy się do nich dostosowywać i jak współpracować, by wspólnie budować lepszą przyszłość?

Tegoroczna edycja NPBP będzie obejmowała wielomiesięczne działania redakcyjne – artykuły, wywiady i debaty, a także specjalne wydania – zarówno polskie, jak i anglojęzyczne.

Najważniejsze tematy NPBP 2022 to między innymi:

 • polski sektor paliwowo-energetyczny wobec zmian na rynku wywołanych wojną,
 • sektor transportowy wobec sankcji i wyzwań bezpieczeństwa,
 • pomiędzy potrzebami nowych inwestycji i brakiem pracowników – dylematy sektora budowlanego po wybuchu wojny,
 • czy czeka nas dekada wstrząsów – makroekonomiczne skutki wybuchu wojny,
 • inflacja, która zostanie na lata – co dla biznesu oznacza presja cenowa,
 • pomiędzy bezpieczeństwem a szansą – polski sektor finansowy wobec wojny,
 • rynek pracy wobec szoku wojennego i fali uchodźców,
 • zwiększone wydatki na wojsko i infrastrukturę – jako wyzwanie dla finansów publicznych i szansa dla biznesu,
 • w poszukiwaniu bezpieczeństwa dostaw – szanse dla polskiego przemysłu związane z wojennym szokiem świata Zachodu,
 • jeszcze większe metropolie czy renesans mniejszych miejscowości – demograficzne skutki napływu uchodźców,
 • jak tworzyć dobre środowisko regulacyjne?
 • jak powinna wyglądać współpraca administracji, biznesu i samorządu?
 • jakiego prawa potrzebuje biznes?
 • jakiej aktywności biznesu potrzebuje Polska?
 • jak mądrze zarządzać transformacją energetyczną?
 • jak zachować konkurencyjność polskiego przemysłu?
 • jak powinna wyglądać dalsza modernizacja polskiej gospodarki?
 • jak zmieniać się będzie polski sektor usług i jaką rolę będzie odgrywał w eksporcie?
 • polski sektor transportowy w obliczu transformacji energetycznej
 • jakie szanse stoją przed polskim sektorem IT?
 • cyfrowa rewolucja w zmieniającej się infrastrukturze regulacyjnej
 • zdrowie po pandemii – pomiędzy usługą publiczną a biznesem
 • polskie banki pod presją regulacji i otoczenia makroekonomicznego
 • najważniejsze wyzwania stojące przed polskim sektorem finansowym
 • rynek pracy po doświadczeniu pandemicznym
 • czy demograficzna zmiana jest jedyne zagrożeniem?