Dane (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie)

* pola wymagane

Imię osoby zgłaszającej firmę*
Nazwisko osoby zgłaszającej firmę*
Nazwa firmy*
NIP
Stanowisko osoby zgłaszającej firmę*
Adres firmy:
Ulica i numer*
Kod pocztowy*

Format wprowadzania: XX-XXX

Miejscowość*
E-mail do osoby zgłaszającej firmę*
Telefon do osoby zgłaszającej firmę*

Format wprowadzania: XXX-XXX-XXX

Format wprowadzania: (XX) XXX-XX-XX

Kategoria w której zgłaszana jest firma

Dane finansowe zgłaszanej firmy/przedsiębiorstwa za dwa pełne lata obrotowe 2016 i 2017:


Przychody 2016*
Przychody 2017*
Zysk 2016*
Zysk 2017*
Zatrudnienie 2016*
Zatrudnienie 2017*
Kapitał własny 2016*
Kapitał własny 2017*

Uzasadnienie zgłoszenia firmy/przedsiębiorstwa w określonej kategorii*: ( max 2tys. znaków)