Warsztaty płatne:
600.00 PLN przy zgłoszeniu jednej osoby
550.00 PLN przy zgłoszeniu więcej niż 1 osoby z firmy

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO:
Infor Biznes Sp. z o.o.
Okopowa 58/72
01-042 Warszawa
mBank S.A O/Korporacyjny W-Wa
06 1140 1010 0000 5239 4300 1001
W tytule przelewu: kwp

UCZESTNIK

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko*

Telefon*

DANE FIRMY (dane do faktury)

Nazwa firmy:*

NIP:*

Ulica i numer:*

Kod pocztowy:*

Miejscowość:*

Województwo:*

Email:*

Wszystkie pola są obowiązkowe
Liczba miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w celu marketingu własnych produktów i usług Spółek Grupy Infor PL S.A. oraz archiwizacji jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72. Dane osobowe mogą być udostępniane zarówno spółkom z Grupy INFOR PL S.A. jak i podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom, podlegają ustawowej ochronie w szczególności w zakresie możliwości ich poprawiania i uzyskiwania dostępu.

Zgadzam się na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych spółek należących do Grupy Kapitałowej INFOR PL S.A. i ich przetwarzanie dla potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość ich poprawiania.*